17. Hukuk Dairesi 2016/19294 E. , 2017/10299 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19294 E. , 2017/10299 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:34

17. Hukuk Dairesi 2016/19294 E. , 2017/10299 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptaline davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; Davalı/Borçlu ... şirketi tarafından ... nolu Kasko poliçesi ile sigortalı olan müvekkile ait ... plakalı Audi 06 marka araç, 26/05/2014 tarihinde ... ilinde meydana gelen şiddetli yağış neticesinde selde kalmış bunun sonucunda araçta teknik arızalar meydana geldiği ve bu durum ... şirketine bildirilerek ... sayılı hasar dosyası açıldığı, bu dosyaya istinaden araçta toplam 35.662,04 TL'lik zarar meydana geldiği, araç yetkili serviste tamir edildiği ve bu miktar müvekkil şirkete fatura edildiği, ancak kasko poliçesinde %25 oranında sel muafiyeti olduğu için müvekkile fatura edilen 35.662,04 TL nin %75 lik kısmı olan 26.746,53 TL davalı borçlu şirketten talep edilmiş olmasına rağmen ... şirketi tarafından araçta bu kadar hasar ve zarar olmadığından bahisle zarar miktarı ödenmediği, davalı ... şirketine de süresinde yapılan ihbar ile birlikte ... şirketi hasar için yetkili ... eksperini gönderdiği, ve eksper tarafından yapılan inceleme neticesinde aracın tamir işlemlerine başladığını, ancak ... şirketi" Hasarın oluş şekli ile onarım gören parçalar arasında uyuşsuzluk olması sebebi ile " ödeme yapmaktan kaçındığı, davalı tarafın yetkiye borca ve ferilerine itiraz edilmiş olup itirazın yersiz olduğu, Yetki itirazı yönünden ... sözleşmesinden kaynaklanan davalara da yetki hususu HMK 15 md. Düzenlenmiş olup madde hükmünde bu tür davaların rizikonun gerçekleştiği
yerde acentenin bulunduğu yerde malın bulunduğu yerde açılabileceği belirtmekte olup yetki itirazı yersiz olduğu, alacak likit nitelikte olup ... şirketi temerrüde düşmüş olduğundan faiz talebinin yasal olduğu, açıklanan nedenlerden dolayı haksız itiraz nedeni ile duran ... takibinin devam edebilmesi için iş bu davayı açmak zorunlu hale geldiği, davamını kabulünü talep ve dava etmiştir.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kabulü ile; davalı borçlunun ... 13. ... müdürlüğünün 2015/59430 esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın 26.746,53 TL üzerinde iptaline, takip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, yasal koşulları oluşmayan inkar tazminat talebinin reddine, karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olay kasko sözleşmesinden kaynaklanan ... takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir;
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Mahkemece alınan bilirkişi raporu, davacı tarafın bünyesinde bulunan firmadan alınmış olan aracın tamirine ilişkin faturalar içeriğini aynen kabul ederek hazırlanmıştır. Söz konusu rapor hükme esas alınmaya yeterli olmayıp, H.M.K.nin 266 madde hükmüne göre mahkemece üçlü uzman bilirkişiden iddia ve savunmayı karşılayan denetime elverişli rapor alınarak karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm verilmiş olması hatalı olup, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla