17. Hukuk Dairesi 2016/19245 E. , 2017/10438 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19245 E. , 2017/10438 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:35

17. Hukuk Dairesi 2016/19245 E. , 2017/10438 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne karşı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı karşı davacı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı-karşı davalı ... vekili dava dilekçesinde özetle ; müvekkili adına kayıtlı... plakalı , şoförlüğünü...'nin yaptığı araç ile ...-... yolu istikametinde seyir halinde iken davalıya ait telefon kablolarının koparak aracın ön camına düşmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazanın olmasında şoförün bir kusurunun bulunmadığını, kaza sonucu aracında maddi hasar meydana geldiğini, bu nedenlerle davasının kabulü ile şimdilik 11.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili; 18/05/2016 havale tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 11.713,02 TL ye artırmıştır.
Davalı-karşı davacı ...Ş. Vekili cevap ve karşı dava dilekçesi ile davacının aleyhine açmış olduğu davayı kabul etmediklerini, bu davanın reddine karar verilmesini, kendi açtıkları karşı davanın kabulü ile 226,34 TL hasar bedelinin davacıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; DAVANIN KABULÜNE, Davalı karşı davacının açmış olduğu davanın REDDİNE, 10.655,39 TL maddi tazminatın 16/03/2014 tarihinden 1.057,63 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı karşı davacıdan tahsili ile davacı karşı
davalıya ödenmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı karşı davacı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı karşı davacı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası nedeni ile davacının aracında meydana gelen hasar bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK.’nun 266 ve takip eden maddeleri uyarınca, mahkemece, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşü alınarak karar verilmelidir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak üzere, trafik kazalarında araçta meydana gelen hasar bedelinin tespiti de uzman bilirkişi aracılığıyla yapılmalıdır.
Mahkemece hukukçu bilirkişiden hasar bedeline yönelik alınan rapor bilirkişinin uzmanlık alanında olmadığından hükme esas alınması doğru değildir.
Bu durumda mahkemece, alanında uzman bir makine mühendisi bilirkişiden meydana gelen trafik kazasında aracın gerçek hasar bedeli tespiti konusunda ayrıntılı, denetime elverişli rapor alınarak varılacak uygun sonuca göre karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına göre uzmanlık alanı olmayan hukukçu bilirkişi tarafından düzenlenen rapora dayanarak hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı karşı davacı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı karşı davacı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı karşı davacı ...Ş.'ye geri verilmesine 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla