17. Hukuk Dairesi 2016/19212 E. , 2017/10270 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19212 E. , 2017/10270 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:37

17. Hukuk Dairesi 2016/19212 E. , 2017/10270 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ... şirketi tarafından kasko sigortası ile sigortalı olan dava dışı ...'a ait ... plakalı aracın yol zeminine yeni döşenen parke taşları üzerinde bulunan kumun da etkisiyle aracın hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan limon bahçesine girerek tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kaza neticesinde araçta maddi hasar oluştuğunu, müvekkili tarafından zarar gören araçta yaptırılan ekspertiz raporu doğrultusunda 12.000,00 TL tamirat bedeli 19/05/2014 tarihinde sigortalıya ödendiğini, davacının yaptığı ödemeler için kusurlu tarafa rücu hakkı bulunduğunu, kaza tarihinde kusuruyla kazaya sebebiyet veren ... Belediyesinin 31/03/2014 tarihinde feshedilmiş olduğundan davayı ... Belediye Başkanlığına yönelttiklerini beyan ederek davanın kabulü ile fazlaya yönelik hakları saklı kalmak kaydıyla oluşan hasar bedelinin %50'lik kısmına denk gelen 6.000,00 TL nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; huzurdaki davanın idari yargının görev alınana girdiğinden reddi gerektiğini, meydana gelen kazada müvekkilinin sorumluluğunun bulunmadığını, talep edilen tazminat miktarının fahiş olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ile dosya kapsamındaki tüm belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; açılan davanın kısmen kabulü ile hasarın % 50 lik kısmına denk gelen 5.825,00 TL maddi tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin kısmın reddine karar verilmiş hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan ve hizmet kusuruna dayanılarak, davalı aleyhine yöneltilen tazminat istemine ilişkin olduğundan idari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun'unun 2. maddesi hükmü uyarınca tam yargı davası olarak ikame edilmesi gerekmektedir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Bu sebeple;
1-İş bu dava davalı ... Başkanlığının hizmet kusuru iddiasına dayalı olarak açıldığından idari yargı görevli olup yargı yolu nedeniyle HMK 114-115.maddeleri uyarınca davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 08.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla