17. Hukuk Dairesi 2016/19194 E. , 2017/10262 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19194 E. , 2017/10262 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:39

17. Hukuk Dairesi 2016/19194 E. , 2017/10262 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde Davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde kısaca; ... plakalı aracın davalı şirkete kasko sözleşmesi ile sigortalı olduğunu, 08.01.2012 günü ... yönetimindeki ... plakalı sigortalı aracın kaza yerinde davalı kurum çalışanları tarafından kazılmış çukura düşerek hasar gördüğünü, araçta 5.602,17 TL'lik hasar oluştuğunu, sigortalının olayda kusurunun olmadığını, davaya konu hasarın davacı şirket tarafından sigortalısına ödendiğini, davalı aleyhine ... takibi yapıldığını, davalının itiraz ettiğini belirtmiş ve itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın haksız olduğunu kazanın olduğu yerde herhangi bir çalışmalarının olmadığını, TOKİ yüklenicisi... inşaat firmasının kazısı sonucu oluştuğunun tespit edildiğini, davalı şirketin sorumluluğunda bulunmayan bir işle ilgili olduğunu, dolayısıyla davalı husumet yokluğundan davanın reddinin gerektiğini, ... inkar tazminatının yerinde olmadığını reddinin gerektiğini, alacağın likit olmadığını belirtmiş ve davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre kaza tutanağı ile davalı ... ile görüşüldüğü ve ilgilisinin ertesi gün önlem alacağını belirttiği açıklaması karşısında davalının olayda kusurlu ve zarardan sorumlu olduğunun değerlendirildiği, bu sebeple davanın kısmen kabulü ile; ... 33. ... Müdürlüğü'nün 2012/26522 takip sayılı dosyasındaki itirazın asıl alacağın 5.550,00 TL'si ile işlemiş faizin 313,58 TL'sine yönelik kısmının iptaline, takibin bu miktar ve ferileri üzerinden devamına, fazlaya
ilişkin istemin reddine, alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden inkar tazminatı isteminin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... AŞ vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan, rücuen tazminat istemine ilişkindir.
1-Mahkemece, zarara sebep olduğu iddia olunan çukur ile ilgili yetki ve sorumluluğun davalıya ait olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı husumet itirazında bulunmuştur. Mahkemece davalıya husumet yöneltilmesini gerektiren bir durum olup olmadığı konusunda yapılan araştırma yeterli değildir.
Kaza yerindeki çalışmanın kime ait olduğu hususunun dava dışı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünden ve davalının söz konusu çukuru açtığı iddia edilen Toki yüklenicisi ... İnşaat firmasından araştırılması gerektiğinde keşif yapılarak olay tarihindeki çalışmanın mahiyetinin belirlenmesi, ondan sonra, davalı şirketin sorumluluğu olup olmadığının saptanması; araştırma neticesinde ortaya çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
2-Bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... AŞ'ye geri verilmesine 08.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla