17. Hukuk Dairesi 2016/19189 E. , 2017/10281 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19189 E. , 2017/10281 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:40

17. Hukuk Dairesi 2016/19189 E. , 2017/10281 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; sigortalı aracın park halinde iken 30/11/2015 tarihini 01/12/2015'e bağlayan gece hasarlandığını, hasarlanmanın nasıl meydana geldiğinin müvekkili tarafından bilinmediğini, müvekkilinin aracın hasarlandığını görünce derhal yetkili servisteki yetkili ile görüşerek onun yönlendirilmesi ile aracın fotoğraflarını çektiğini ve yetkili servise aracını götürdüğünü, orada davalıya da ihbarda bulunulduğunu, ihbarda bulunulduktan sonra davalı ... nezdinde kasko hasar dosyası açıldığını, bu çerçevede aracın anlaşmalı servis olan... servisinde tamir edildiğini ve bu hasarla ilgili olarak 7.690,27 TL'lik fatura kesildiğini, davanın kabulü ile 7.690,27 TL tazminatın, ihtarın tebliğ tarihi olan 14/01/2016 tarihini izleyen 15/01/2016 temerrüt tarihinden itibaren ticari faiz ile davalıdan tahsilini, ... 7. Noterliğinin 11/01/2016 tarih ve 478 yevmiye numaralı ihtarname masrafı olan 78,08 TL ve yapılacak diğer yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili; davacı tarafın müvekkili sigorta şirketine olayı ihbar etmesi üzerine aracı incelemek üzere sigorta eksperi yönlendirildiğini, oluşan kanaate göre meydana gelen hasarın beyan ile uyumlu olmadığının bildirildiğini, davaya konu aracın hasar dosyasından anahtar kaybı hadisesi yaşandığını, aracın önceden de hasar kaydının olduğu, 30/11/2015 tarihine kadar geçen sürede aracın ... km kullanıldığının tespit edildiği, bu nedenlerle davacı sigortalının hasar talebinin reddedildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davanın kabulü ile, 7.690,27 TL'nin temerrüt tarihi olan 15/01/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, Mahkemece temerrüt tarihinden itibaren işleyecek ticari faiz ile birlikte tazminatın tahsiline karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... şirketi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK 266 ve devamı maddeleri gereğince çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verilir, hükmüne yer verilmiştir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak üzere, trafik kazalarında hasarın tespiti de uzman bilirkişi aracılığıyla yapılmalıdır.Somut olayda dava, davacının kasko sigorta poliçesini düzenleyen davalı şirketten aracında meydana gelen hasarın tazmini istemine ilişkin olduğu anlaşılmakla, dosya kapsamı gereği, uzmanlık isteyen bir konuda HMK 266.maddesi gereğince rapor alınarak gerçek zararın belirlenmesi gerekirken, dosyaya sunulan faturanın hükme esas alınması doğru olmamıştır. Davaya konu hasar nedeni ile konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden alınacak rapor ile tazminat bedelinin hesaplanarak karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetli değildir.O halde mahkemece, makine mühendisi uzman bilirkişiden hasar yönünden ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınarak, sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla