17. Hukuk Dairesi 2016/19142 E. , 2017/10593 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19142 E. , 2017/10593 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:40

17. Hukuk Dairesi 2016/19142 E. , 2017/10593 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; 19/05/2008 tarihinde ... Turizm Taşımacılık İnş. Pet. Ür. Tem ve Gıda Ltd. Ştine ait ve sürücü ... yönetimindeki, kaza sırası sigortasız olduğu, ilgili sigorta şirketi... Sigorta A.Ş ile yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen ... plakalı araç ... nolu ... -... Devlet yolunun 15+000 km.'sinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu İdareye ait çelik korkuluklara zarar verildiği, düzenlenen hasar tespit cetveline göre İdarenin uğradığı hasar bedelinin 2,882,55 TL olduğu, meydana gelen hasarın tahsili amacıyla araç sahibi şirket ve ortaklarına, sürücüye yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen Kurumları hesabına bugüne kadar bir ödeme yapılmadığı, zararın tahsili için iş bu davayı açmanın zarureti hasıl olduğu, ... plakalı aracın trafik kaydına karar kesinleşinceye kadar 3 kişilere devrinin önlenmesi için İhtiyati Tedbir konulmasına, 2,882,55 TL hasar bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre açılan davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.Davalılardan ... Turizm ltd. Şti'ye olduğu araç iddia edilen araç davacı idareye ait korkuluklara çarparak hasarlamış ve davacı idare tarafından oluşan bu hasar miktarının tazmini yetkili organları aracılığı ile talep edilmiştir.Mahkeme tarafından davalı ... turizm vekili ve davalı ...’ın ileri sürdüğü zaman aşımı defi kabul edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.4353 sayılı Muhakemat Kanununa tabi kurum avukatları ile ilgili olarak zamanaşımının başlangıç süresi, dava açmaya yetkili kuruma ilgili idare tarafından dava açılması için yazılı olarak emir verildiği ve dava açma yazısı ile zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren başlar. Somut olayda, kaza nedeniyle zarar gören davacı idarece 11.01.2012 tarihli yazı ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kuruma dava açılması hususunda emir verildiği ve dava açma emrine ilişkin yazı ile dava açmaya yetkili kurum tarafından zarar ve failin öğrenildiği ve davanın 04.09.2012 tarihinde zamanaşımı süresi içinde açılmış olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştirSONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla