17. Hukuk Dairesi 2016/18915 E. , 2017/10154 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18915 E. , 2017/10154 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:44

17. Hukuk Dairesi 2016/18915 E. , 2017/10154 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünül
ü:
- K A R A R -

Davacı vekili dava dilekçesinde; 22/03/2014 tarihinde ... İlçe Merkezinde maddi hasarlı kaza sebebiyle müvekkiline ait ... plaka sayılı ticari araca davalının kullanmakta olduğu plakasız, ruhsatsız, ehliyetsiz, kayıtsız, tescilsiz motosikleti ile seyir halinde iken ... İlçe Merkezinde, trafik kurallarına uymaksızın aracına dönüş yaptığı esnada çarpması sonucunda maddi hasarın meydana geldiğini, aracın 22/03/2014 tarihi ile 03/04/2014 tarihleri arasında mercedes servisinde tamire alınarak onarımının 03/04/2014 tarihinde bitirilerek teslim edildiği, müvekkile ait ticari araçtaki hasarın 11.716,13 TL'lik miktarın kasko sigortası tarafından ödendiğini, ancak aracın ticari araç olması nedeniyle 11 günlük iş kaybından dolayı günlüğü 600,00 TL'den 6.600,00 TL gelir kaybına uğramış olduğunu, ... Asliye Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2014/91 esas sayılı dosyasında davalının kusur oranının 2/8 olup buna göre iş kaybı tazminatının 1.650,00 TL olduğu, aracın kaporta kısmında kaza nedeniyle değişen parça ve yapılan boya neticesinde (kusur oranı kapsamında) 1.250,00 TL değer kaybının mevcut olduğunu ileri sürerek, 2.900,00 TL maddi tazminatın davalıdan olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte alınmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, dosya kapsamı ile benimsenen bilirkişi raporlarına göre; davanın kısmen kabul kısmen reddine, 2.312,66 TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
6100 Sayılı HMK'nın 266. maddesi gereğince "Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendilinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz."
Davacı vekili, müvekkilinin yolcu taşımacılığı yapan aracını 11 gün kullanamadığını ve 6.600,00 TL kazanç kaybının oluştuğunu belirterek, davalının kusuruna göre 1.650,00 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir. Mahkemece,...-...Şoförler Odası Başkanlığı’ndan İsmetpaşa-Mahmudiye arası 1 kişilik bilet ücreti sorulmuş; ...-... arası 1 kişilik bilet ücretinin 2,00 TL, ...-... arası 1 kişilik bilet ücretinin 6,00 TL ... Vergi Dairesi Başkanlığı’nca da davacının 2014 yılı için beyan edilen kazançlar toplamının 1.800,00 TL olduğu bildirilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda alternatifli belirleme yapılmış vergi kayıtlarına göre ve Şoförler Odası’nın müzekkere cevabına göre gelir kaybı belirlenmiştir. Bilirkişi tarafından Şoförler Odası’nın belirttiği miktarlar baz alınarak davalı tarafın kusur oranına göre 1.500,00 TL gelir kaybı hesaplanmış ve mahkemece bu miktar hükme esas alınmıştır.
Bilirkişi tarafından 10 gün olarak aracın onarım süresinin tespiti isabetli ise de, Şoförler odası ve Vergi Dairesi tarafından bildirilen gelirler arasında fark olması, davacının günlük net kazancının tespiti hususunda bilirkişi tarafından vergi kayıtlarına ve davalı tarafın kusur oranına Göre isabetli olarak belirlenen 111,26 TL gelir kaybına karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Kabule göre davalı ...'un davada kendisini vekil ile temsil ettirdiği hususu dikkate alınmadan kabul ve red oranına göre davalı ... vekili lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla