1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

17. Hukuk Dairesi 2016/18819 E. , 2017/9992 K.

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2018 01:45
gönderen kararara.com
17. Hukuk Dairesi 2016/18819 E. , 2017/9992 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkiline ait ... plaka sayılı aracın kaza tarihinde davalı ...tarafından kasko sigortası ile sigortalandığını, ...'ın abisinin alkollü olduğunu görünce şoför koltuğuna kendisinin geçtiğini, seyir halinde iken tali yola girmek istediği esnada...'in aracına arkadan çarptığını ve aracın hasarlandığını, kazadan sonra müvekkilinin aracın yapılması için yetkili şirkete götürdüğünü, kaza sırasında aracı kullananın ... olduğunu ve alkollü olması nedeniyle aracın yapılmadığını belirterek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 18.198,15 TL'nin kaza tarihi olan 22/04/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı; davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava; kasko poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Uyuşmazlık; kaza meydana geldiği sırada kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün alkollü ... mı yoksa kardeşi... mı olduğu hususunda toplanmaktadır.
Dosya kapsamına göre; 21.04.2013 tarihinde meydana gelen kaza sonrası kolluk tarafından düzenlenen tutanakta sürücünün ... olduğu yazılmış ve kaza tespit tutanağında da sürücünün bu kişi olduğu belirtilmiştir. Akabinde kolluk tarafından ...'nın 1,38 promil alkollü olması sebebiyle ehliyetine el konulmuş ve idari para cezası düzenlenmiştir. ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/330 soruşturma numaralı dosyasında ... hakkında 1,38 promil alkollü olarak araç kullanması nedeniyle trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokmak suçundan yürütülen soruşturma sonucunda, kaza sırasında söz konusu aracı ...'nın kullandığına dair herhangi bir delil bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.
Bunun üzerine, ... yine sürücü olmadığını iddia ederek idari para cezasına ve ehliyetine elkonulması idari işlemlerine karşı ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/51-D.İş dosyasında itirazda bulunmuş, mahkeme tarafından ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/330 soruşturma dosyasına atıfta bulunularak, ...'nın aracı sürdüğüne ilişkin herhangi bir belge veya bilgi olmadığı gerekçesi ile idari para cezası tutanağının iptaline ve ayrıca sürücü belgesinin iadesine karar verilmiştir.
Eldeki davada ise mahkemece; kaza sonrası düzenlenen tutanakta ...'nın aracı kullandığını beyan ettiği gerekçesiyle ve ...'nın beyanlarının inandırıcılıktan uzak olması sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir. ..., maddi gerçekliğin resen araştırıldığı ceza yargılaması aşamasında kaza tespit tutanağı, kolluk beyanları, tanık ifadeleri ve tüm toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde sürücünün ... olduğuna ilişkin yeterli şüphe bulunamadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve sürücünün ... olduğu kabul edilmiştir. Mahkemece; soruşturma sonucunda belirlenen maddi olgu dikkate alınarak, sürücünün ...olduğu kabul edilerek işin esasına girilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 1.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.