17. Hukuk Dairesi 2016/18768 E. , 2017/10000 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18768 E. , 2017/10000 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:46

17. Hukuk Dairesi 2016/18768 E. , 2017/10000 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 27/02/2013 tarihinde meydana gelen trafik kazasında müvekkiline ait ... plaka sayılı aracın dava dışı ...'ün sevk ve idaresinde olan bir başka araç ile çarpışması sonucu müvekkiline ait aracın hasar gördüğünü, aracın davalı şirkete kasko ... poliçesi ile sigortalı olduğunu, müvekkilinin hasarın karşılanması için davalıya başvurduğunu, davalının hasar dosyası açtığını, sonucunda müvekkiline 2.111,00 TL ödeme yapıldığını ancak zararın karşılanmadığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak 1.000,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davacı vekili, 30/06/2014 tarihli talep artırım dilekçesi ile istemini artırarak toplan 9.989,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kısmen kabulü ile, 7.889,00 TL'nin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava kasko ... poliçesi kaynaklı maddi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda mahkemece 22.12.2014 tarihinde alınan bilirkişi raporunda davacıya davalının ödemesi gereken miktar ekspertiz raporunda belirlenen emsal araç rayiç bedeli olarak 26.100,00 TL sovtaj bedeli 14.000,00 TL kabul edilerek davacının zararı 12.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Davalının yapmış olduğu ödemeden bakiye 9.989,00 TL kaldığı belirtilmiştir. Mahkeme tarafından alınan 08.10.2015 tarihli ek bilirkişi raporunda rayiç bedeli 25.000,00 TL, sovtaj bedeli 15.000,00 TL ve buna göre hasar bedeli 10.000,00 TL olarak belirlenip yapılan ödeme düşüldükten sonra davacının alacağı 7.889,00 TL olarak tespit edilmiştir.Bilirkişi heyetinde bulunan ... hasar uzmanı bilirkişi ek rapora karşı muhalif kalarak muhalefetine ilişkin şerh yazıp dosyaya sunmuştur.
Mahkemece hükme esas alınan çoğunluk görüşüne göre düzenlenmiş olan bilirkişi raporu hüküm kurmaya yeterli değildir. O halde mahkemece tarafından dosya iki makine mühendisi ve bir ... uzmanından oluşturulacak üçlü bilirkişi heyetine tevdi edilerek ekspertiz raporunda belirlenen emsal araç rayiç bedeli ile sovtaj bedeli de nazara alınarak davacıya ait aracın ikinci el piyasa rayici ile sovtaj bedeli belirlenip birlikte değerlendirildikten ve davacının gerçek zararı belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken,eksik inceleme ile ekspertiz raporu ile ilk alınan bilirkişi raporu ve ek rapor arasındaki çelişki giderilmeden, karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 1.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla