17. Hukuk Dairesi 2016/18714 E. , 2017/9945 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18714 E. , 2017/9945 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:47

17. Hukuk Dairesi 2016/18714 E. , 2017/9945 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... Tic. Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirketin ... plaka sayılı aracın maliki olup araç kiralama işiyle iştigal ettiğini, davalılardan ...'in ... plaka sayılı aracın maliki, diğer davalı ...'un ise kaza yapan aracın sürücüsü olduğunu, müvekkiline ait aracın... isimli şahsa kiralanmışken, davalı ...'in sahip olduğu ...'un kullanımındaki aracın 23/08/2015 tarihinde müvekkiline ait araca çarpması ile hasara uğradığını, hasar bedelinin sigortadan karşılandığını, ancak aracın 24/08/2015 tarihinde servise girdiğini, 23/09/2015 tarihinde onarımının bitmiş bir şekilde müvekkiline teslim edildiğini, bu süre zarfında günlük getirisi 90,00 TL olan aracın 2.700,00 TL kardan mahrumiyeti olduğunu, aracın hasar sonucunda 4,000,00 TL değer kaybettiğini, ... tarafından karşılanmayan değer kaybının ve aracın çalıştırılmadığı süre göz önüne alındığında müvekkilinin 6.700,00 TL davalılardan alacağı olduğunu belirterek 6.700,00 TL zararın 23/08/2015 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilinin hüküm altına alınmasına, mahkeme giderleri ve ücret-i vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili; davacı tarafın dava ehliyeti bulunmadığını, davacının belirtmiş olduğu gibi aracın malikinin şirket olmadığını, dolayısıyla davacının huzurdaki davayı açmakta taraf sıfatı bulunmadığı gibi herhangi bir hukuki menfaati de bulunmadığını, davacı şirket tarafından maliki dahi olmadığı aracın 24.08.2015-23.09.2015 tarihleri arasında servise kaldığının iddia edildiğini, aracın serviste kalma süresinin çok uzun bir zaman olduğunu, davacı firmanın talebinin haksız kazanç elde etmeye yönelik olduğunu belirterek araç maliki olmayan davacının dava açmada taraf ehliyeti ve hukuki menfaati bulunmadığından davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... 01/06/2016 tarihli celsede davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı şirketin dava açmakta hukuki menfaati ve aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı, davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı... Ltd. Şti vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
1-Dava trafik kazası sonucu davacının zilyetliğinde bulunan araçta meydana gelen değer kaybı ve araç mahrumiyet bedelinin tahsili talebinden ibarettir.
Dava konusu aracın ...'a ait olduğu trafik kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ancak dosya içerisindeki belgelerden, dava konusu aracın dava dışı malik... tarafından aralarında sözleşme yapılarak davacı şirkete teslim edildiği, zilyetliğin davacıya geçtiği de dosya kapsamı ile sabittir.
Dava konusu araç davacının zilyetliğindeyken hasar gördüğünden, davacı zilyetin malike aynen iade yükümlülüğü bulunduğu hususu dikkate alınarak davacının söz konusu davayı açmakta hukuki yararı mevcuttur. Bu husus değerlendirilmeden mahkemece husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2-Bozma nedenine göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ:Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan sebeplerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla