17. Hukuk Dairesi 2016/18711 E. , 2017/9950 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18711 E. , 2017/9950 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:47

17. Hukuk Dairesi 2016/18711 E. , 2017/9950 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde Davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dilekçesinde özetle; davalı tarafından müvekkili aleyhine ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2014/7613 Esas sayılı dosyasında ilamsız icra takibi başlatıldığını, 14.04.2014 tarihinde tebligatın muhtara bırakılmak suretiyle tebliğ edildiğini, 17.04.2014 tarihinde alındığını, aynı tarihte yurtdışına çıktığını ve 23.04.2014 tarihinde döndüğünü, yasal sürede itiraz edilemediğinden takibin kesinleştiğini, ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2014/21 D.İŞ. sayılı dosyasında alınan tespit raporunda, 13.12.2013 tarihinde meydana gelen kazada... plakalı araç ile ... plakalı araçların kavşakta kazaya karıştıklarını ve ... plakalı aracın duramayarak davalı ... idaresindeki araca çarptığının belirtildiğini, ... plakalı aracın müvekkili adına kayıtlı olmadığını, söz konusu aracın müvekkilinin ortağı olduğu 24 aracın Kiralama Turizm Seyahat Taşımacılık Ticaret Şirketi adına kayıtlı bulunduğunu, kaza tarihinde aracın kimseye kiralanmadığını, aracın iddia edildiği gibi... marka olmayıp ... marka olduğunu, müvekkiline icra takibi yöneltilemeyeceğini, olayda şirkete ait plakanın kopyalandığının açık olduğunu, ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/31587 sayılı dosyasında müvekkili hakkında soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, müvekkiline ait aracın kazaya karışmadığını, plakayı kopyalayan ... marka araç sahibine takibin yöneltilmesi gerekirken müvekkiline yöneltildiğini belirterek icra dosyası nedeniyle davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, müvekkili açısından takibin iptaline, takibin tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesini istemiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davayı kabul etmediklerini, beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece; toplanan deliller, dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davanın kısmen kabulü ile, davacının ... 5. İcra Müdürlüğü'nün 2014/7613 sayılı takip dosyasında 3.405,3 TL asıl alacaktan borçlu olmadığının tespitine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Dava, davalı ... tarafından davacı ... ve dava dışı 3. şahıs aleyhine başlatılan icra takibine süresi içerisinde davacı ... tarafından itiraz edilememesi sebebi ile davalı ...'e borçlu olmadığının tespiti talepli açılmıştır.Davalı, davacıya ait aracın kendi aracına arkadan çarptığını, hiç durmadan olay yerinden uzaklaştığını beyan etmiş yine, davacının aracı ile ilgili davacının sigortası olup olmadığı, davacının kendi sigortasına başvuruda bulunup bulunmadığı, kaza tarihi itibari ile sigortasına bildirimde bulunulup bulunulmadığı, sigorta tarafından hasar dosyası açılıp açılmadığı, davacının aracında keşif yapılarak dava konusu kaza sebebi ile oluşan hasarın tespit edilmesi hususunda araştırma yapılmasını talep etmesine rağmen mahkemece söz konusu hususlar araştırılmadan eksik incelemeye dayalı olarak yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla