17. Hukuk Dairesi 2016/18549 E. , 2017/10577 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18549 E. , 2017/10577 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:49

17. Hukuk Dairesi 2016/18549 E. , 2017/10577 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, davacı ... ile ... 04/01/2013 tarihli plaka kira sözleşmesi ile ... 'ten taksi plakasını aylık 4.500,00 TL kira karşılığında kiraladığını, ... daha sonra tüm kiralama hakkını ...'ya devrettiğini, davacı anılan sözleşme uyarınca ... kiraladığı plakasını ... marka ... model takside kullanmaya başladığını, ekonomik geçimini bu araçla sağladığını, bu aracı işletmekten başka bir geçim kaynağı bulunmadığını, zarar tazmin talebinde bulunan davacının sevk ve yönetiminde olan araç ile 26/10/2013 tarihinde seyir halinde iken, davalı ... yönetiminde olan aracın araç ile yaptığı kaza nedeni ile bu kazaya karıştığını, aracın hasarlandığını şimdilik hasar, gelir kaybı, çekici ve ulaşım gideri için 7.500,00 TL maddi tazminatın kazanın meydana geldiği tarihten itibaren faizi ile birlikte davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, 5.393,38 TL alacağın harcama ve kâr kaybının yaşandığı 26/11/2013 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle 2.693,38 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, 2.700,00 TL'den davalı ...'dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin aşağıdaki bent haricinde kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava trafik kazası nedeniyle, hasar, gelir kaybı, çekici ve ulaşım gideri talebine ilişkindir.Davacı vekilince, dava dilekçesinde şimdilik hasar, gelir kaybı, çekici ve ulaşım gideri için 7.500,00 TL maddi tazminat talep edilmiş ve bunlara ilişkin faturalar sunulmuştur. Davacı vekilince her bir talep için ne kadar istendiği belirtilmemiştir. Mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacıya istemlerinin ne kadar olduğunun ayrı ayrı açıklattırılması ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.
3-Davacı taraf aracın 1 ayda tamir edildiği, aracın kiralık olduğunu ve aylık 4.500,00 TL 'ye kiralandığını aracı kullanamadığını ancak kira bedelini ödemek zorunda kaldığını belirtilerek, gelir kaybı talep edilmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, miktar aynen esas alınmış davalının kusuru oranlanmış ve 2.700,00 TL gelir kaybı belirlenmiş, aracın makul tamir süresinin ne olacağı konusunda herhangi bir irdeleme yapılmadan sadece serviste kaldığı süre üzerinden hesap yapıldığı görülmektedir. Bilirkişi raporu, bu yönüyle denetime elverişli ve yeterli olmadığından hükme esas alınamaz.Bu durumda mahkemece, 2 nolu bentte belirtildiği gibi davacıya taleple ilgili açıklattırma yaptırılarak rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden davacı aracının hasarının niteliğine göre makul tamir süresinin ne kadar olacağı, bu sürede davacının aracını kullanamaması nedeniyle oluşacak kazanç kaybının miktarı konularında ayrıntılı, gerekçeli, denetlenebilir bir ek rapor almak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ya geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla