17. Hukuk Dairesi 2016/18474 E. , 2017/10417 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18474 E. , 2017/10417 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:50

17. Hukuk Dairesi 2016/18474 E. , 2017/10417 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline (... iken temlikname ile ...) ait davalı şirket tarafından kasko poliçesiyle sigortalı aracın 09.04.2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hasarlandığını, 9.000 TL olarak tespit ettirilen hasar bedelinin başvuruya rağmen ödenmediğini belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile bu miktarın tahsilini, 22.02.2016 tarihli ıslah dilekçesi ile 5.838,05 TL ilave ederek toplam 14.838,05 TL.nin dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile tahsilini istemiştir.
Davalı ... şirketi vekili, ihbar yükümlülüğünün usulüne uygun şekilde yerine getirilmediğinikasko sigorta poliçesi kapsamında zararı tazmin yükümlülüğünün doğmadığını, talebin fahiş olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, dosya kapsamı, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile, 9.000,00 TL'nin dava tarihinden, 3.574,62 TL'nin 22/02/2016 tarihli ıslah tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.Davacı vekili, ıslahen bilirkişi raporu ile tespit edilen 14.838,05 TL hasar bedelinin davalı ... şirketinden tahsilini talep etmiştir. Mahkemece fatura ibraz edilmediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile, KDV hariç 12.574,62 TL. hasar bedelinin tahsiline karar verilmiştir.
3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1.maddesine göre Türkiye'de yapılan sınai, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyet çerçevesinde, yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Davacının aracına verilen zararı gidermek için gerekli onarım, parça ve işçilik hizmeti de anılan yasa gereğince KDV'ye tabidir. Kesinleşen hasar miktarına ilişkin fatura ibraz edilmese dahi, davacı lehine KDV dahil edilerek hasar bedeline hükmedilmesi gerekirken yazılı olduğu gibi hüküm kurulması doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 13.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla