17. Hukuk Dairesi 2016/18459 E. , 2017/10567 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/18459 E. , 2017/10567 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:51

17. Hukuk Dairesi 2016/18459 E. , 2017/10567 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın husumet ve idari yargının görevli olması nedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili tarafından Kasko Sigortası ile sigortalı aracın davalıların sorumluluğunda bulunan yolda rögarın açılmış durumda bulunan kapağı üzerinden geçmesi sebebiyle hasara uğradığını belirterek, davalılar aleyhine ... 13. İcra Müdürlüğünün 2015/21380 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalılar tarafından borca itiraz edildiğini belirterek fazlaya dair dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla ... 13. İcra Müdürlüğünün 2015/21380 Esas dosyasına yapılan vaki itirazın iptali ile takibin devamına, 6.486,00 TL hasar bedelinin ödeme tarihi olan 18.11.2014 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davanın davalılardan... yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden idari yargı görevli bulunmakla dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat ilişkindir. Davacı tarafından sigortalanan aracın rögar kapağının açık kalması neticesinde hasara uğradığı açık olup, uyuşmazlık, hasara neden olan rögar kapağının kimin sorumluluğunda olduğu konusundadır. Mahkemece şehir içi ulaşım yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve yolların seyri sefere açık tutulması hususundaki görev ve sorumluluğun belediyelere ait olduğu belirtilerek, ... yönünden husumetten red kararı verilmiştir... 'nin kuruluşu hakkındaki 2560 Sayılı Kanun'un 2.maddesinde kurumun görev ve yetkileri düzenlenmiş, bu maddenin (d) bendinde de "Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak" hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, hasara neden olan rögar kapağı; bu kuruluşa ait ve onun bakım ve sorumluluğunda olup meydana gelen zarardan sorumlu olacağı bir gerçektir.Mahkemece davalı ... yönünden işin esasına girilerek sonuca göre bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile davanın ... yönünden husumetten reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla