17. Hukuk Dairesi 2016/17978 E. , 2017/9972 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/17978 E. , 2017/9972 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:54

17. Hukuk Dairesi 2016/17978 E. , 2017/9972 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat (itirazın iptali) davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; müvekkili şirket adına ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/4388 sayılı dosyası ile davalılar aleyhine yürütülen icra takibinin davalıların haksız ve mesnetsiz itirazları nedeniyle durdurulduğunu, 26/07/2011 günü davalıların içinde bulundukları ... plaka sayılı araç ile, sigortalı ... 'ya ait ... idaresindeki ... plaka sayılı araç arasında trafikte tartışma yaşandığını, bu tartışma sırasında davalılardan ...'ın bıçak çekerek karşı tarafa saldırması üzerine ... 'nın olay yerinden kaçtığını, polis müdahalesi sonrasında ... 'nın aracın yanına geri geldiğini ve araçta darbe ve çizikler olduğunu gördüğünü, bu durumun tutanakla tespit edildiğini, ... 'nın davalılardan şikayetçi olduğunu, aracın sigortalı olması hasebiyle müvekkil şirket tarafından 2.996,00 TL bedel ödendiğini, belirtilen nedenler ışığında ödenen meblağın, davalıların kusuru dikkate alınarak ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/4388 sayılı dosyası ile davalılar aleyhine icra takibine girişildiğini ve takibin davalıların haksız itirazı neticesinde durdurulduğunu belirterek davalıların yapmış oldukları haksız itirazın iptaliyle takibin devamına, alacak miktarı üzerinden %40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına ve ... plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili ise açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep emiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile ... 3. İcra Dairesinin 2012/488 Esas sayılı icra takip dosyasında 2.996,00 TL asıl alacak yönünden davalıların yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacı vekilinin %20 icra inkar tazminatı talebinin reddine, dair karar verilmiş; hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.Somut olayda, ... 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/742 E. - 2012/1308 K. sayılı dosyasında, dava konusunun hakaret ve kasten yaralama suçlarına ilişkin olduğu, davacı-sanıklar ... ve ...'ın delil yetersizliğinden beraatine, ...'a ... ’ya karşılıklı yaralamadan dolayı 2 ay 15 gün hapis cezası verildiği, verilen cezanın ertelendiği ve hükmün 22.01.2013 tarihinde kesinleştiği, mala zarar vermeye ilişkin bir dava bulunmadığı, davalıların sigortalı araca zarar verdiğine dair somut bir delil bulunmadığı, ayrıca ceza dosyasındaki cd kayıtlarının incelenmesinde de sigortalı araca hasar verildiğine dair bir kaydın bulunmadığı ve bu durumun bilirkişi raporu ile tespit edildiği, davacı davasını ispat edemediği halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla