17. Hukuk Dairesi 2016/17535 E. , 2017/10066 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/17535 E. , 2017/10066 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:55

17. Hukuk Dairesi 2016/17535 E. , 2017/10066 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkiline ait, davalıya kasko sigortalı aracın meydana gelen kazada hasarlandığını açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 50.000,00 TL'nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini 160.000,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, doğru ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmediği, bu sebeple talebin teminat dışında kaldığını ileri sürerek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece bozma ilamına, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 110.000,00 TL'nin tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, kasko ... sözleşmesine dayalı dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekil, müvekkiline ait davalıya kasko sigortalı aracın meydana gelen kazada hasarlandığını açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 50.000,00 TL'nin tahsilini talep etmiştir.
Davacı vekili, 22.03.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile, dava dilekçesi ile talep etmiş olduğu 50.000,00 TL maddi tazminat taleplerini 110.000,00 TL artırdığını belirterek toplam 110.000,00 TL üzerinden hesaplanan 1.683,50 TL ıslah harcının tamamlamıştır. Böylece davacı vekilinin dava dilekçesi ile talep ettiği 50.000,00 TL tazminatı 110.000,00 TL daha artırarak talebini 160.000,00 TL'ye yükselttiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece davacının ıslah dilekçesi ile talebinin 110.000,00 TL olduğu kabul edilerek bu miktara hükmedilmiştir. Islah dilekçesi içeriğinden davacının talebinin 160.000,00 TL'nin tahsili talebinden ibaret olduğu anlaşılmakla mahkemece davacının talebinin 160.000,00 TL olduğu gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
3-Bozma ilamının neden ve şekline göre davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekillin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 5,635,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla