17. Hukuk Dairesi 2016/17122 E. , 2017/10155 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/17122 E. , 2017/10155 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:55

17. Hukuk Dairesi 2016/17122 E. , 2017/10155 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı şirket vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkili şirkette kasko sigortalı olan... plakalı aracın maliki ...sevk ve idaresinde iken 18/10/2011 tarihinde yol yapımı alanına girmesi sırasında meydana gelen tek taraflı kaza neticesi hasarlandığını, hasar bedeli olarak 6.242,00-TL'nin sigortalısına ödendiğini, kazanın meydana gelmesinde davalının 6/8 oranında kusurlu olduğu görüldüğünden kusura isabet eden 4.681,50-TL nin 27/01/2012 başvuru tarihinden işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı kurum vekili cevabında; öncelikle davanın idari yargılama usulüne tabi olduğu için mahkemenin görevsiz olduğunu savunmuş, esasa ilişkin olarak kazanın meydana geldiği kavşak inşaatının dava dışı ... iş ortaklığına yaptırıldığını, inşaat mahallinde trafik düzenlemesi ve trafik işaretlemelerinin yüklenici firma tarafından yerine getirildiğini, bu sebeple müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, kazanın olduğu tarihte arka arkaya başka bir kazanın daha meydana geldiğini, trafik işaretleme tutanağı ve levhaların ilk kaza sırasında devrildiğini, bu nedenle olayda illiyet bağının mevcut olmadığını savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; Davanın kabulüne, Davalı idarenin %75 kusurlu olduğu gözetilerek hasar bedeline göre kusura isabet eden 4.681,50 TL'nin 27/01/2012 başvuru tarihinden itibaren işleyen yasal faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası nedeniyle ödenen tazminatın hizmet kusuru nedeniyle sorumlu belediyeden rücuen tahsili istemine ilişkindir.
Dosya kapsamına göre, davacı tarafından aynı istemli davanın öncesinde idari yargıda açıldığı, ... 3.İdare Mahkemesi'nin 2012/664- 2013/548 sayılı kararı ile Adli Yargı'nın görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verildiği, daha sonra ... Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulduğu 2013/3084-2014/318 Sayılı ilamıyla kararın onandığı ve böylece kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.
2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 19. maddesinde, "Adli, idari, askeri yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı mercii davada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinin karar vermesine değin erteler (Değişik ikinci fıkra: 23.7.2008 – 5791/9 md.). Yargı merciince, önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek, gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilir." şeklinde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında H.G.K. kararları ve Daire uygulamalarına göre mahkemece, idari yargının görevli olduğu nazara alınarak 2247 sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince işlem yaparak Uyuşmazlık Mahkemesine başvurması ve sonucuna kadar davayı ertelemesi gerekirken yazılı olduğu şekilde verilen hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla