17. Hukuk Dairesi 2016/13899 E. , 2017/9970 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/13899 E. , 2017/9970 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:00

17. Hukuk Dairesi 2016/13899 E. , 2017/9970 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı ... A.Ş yönü ile reddine, diğer davalılar yönü ile kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; müvekkiline ait ... plakalı aracın 10/04/2012 tarihinde davalı ... Nakliyat San. ve Tic. A.Ş ye ait ... idaresindeki ... plakalı çekici ile ... plakalı tırın arkadan çarpması sonucunda hasarlandığını, davalılarca hasarın giderilmediğini, ... 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/74 D.İş sayılı dosyası ile hasar tespiti yaptırıldığını, bilirkişi tarafından 11.059,34-TL hasar bedeli ile 3.500,00-TL değer kaybı olmak üzere 11.559,34-TL zarar tespit edildiğini, aracın 15 günde tamir edilebileceğinin belirlendiğini, kazanın meydana gelmesinde davalı sürücünün asli kusurlu olduğunu, ... Nakliyat San ve Tic AŞ'nin ise karşı araç işleteni olması sebebi ile sorumlu olduğunu, davalı ... şirketlerinin akdi sorumluluk gereği sigorta limitine kadar sorumlu olduklarını ileri sürerek fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydı ile 14.559,34-TL'nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile tespit masrafı ve avukatlık ücreti ile davalı ... şirketlerinin poliçe limiti ile sorumlu olması kaydı ile müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı ... vekili; ... plakalı aracın zmms poliçesinin şirketlerince yapılmadığını, tramer kayıtlarına göre ... A.Ş tarafından yapıldığını, kendisine husumet yöneltilmesinin mümkün olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... A.Ş vekili; yetki itirazında bulunmakla birlikte sorumluluklarının poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, değer kaybının poliçe teminatı kapsamında olmadığını, birden fazla aracın kazaya karıştığını, proporsiyon olarak toplamda 36.748,00-TL ödeme yapıldığını ancak henüz daha şirketlerine başvurulmayan birden fazla araç bulunduğunu, Yargıtay kararları gereği mağdurların başvurularının beklenmesi gerektiğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre ... ise kazaya neden olan araç sigortacısı olmadığından, kendisine husumet yöneltilemeyeceğinden aleyhindeki davanın reddine, davalılar ... ile ... Nakliyat San. ve Tic. A.Ş ile... San. ve Tic. A.Ş aleyhindeki davanın kabulüne, 14.559,34-TL maddi tazminatın 10/04/2012 tarihinden itibaren (davalı ... yönünden dava tarihinden itibaren) yasal faizi ile bu davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, dair karar verilmiş, hüküm davalı ... Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ... Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2-Dava, çift taraflı trafik kazası neticesinde talep edilen maddi tazminat istemine ilişkindir.HUMK’nun 275. maddesinde (6100 sayılı HMK’nın 266. Maddesi) “Mahkeme, çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.” hükmüne yer verilmiştir. Sonucu açık ve belli durumlar ayrık olmak üzere davacıya ait araçtaki hasar tutarı ile değer kaybının hesaplanması teknik bilgi ve uzmanlığı gerektiren konulardandır. Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacıya ait araçta oluşan hasarların neler olduğu, oluşan bu hasarların parça tamiri veya parça değişiminin mi uygun olduğu, parça değişimleri uygun ise değişmesi gereken parçalara ait bedellerin neler olduğunun tek tek ve ayrıntılı şekilde belirtilmediği, araçta tespit edilen değer kaybının hangi kriterlere göre belirlendiği gibi hususlar da ayrıntılı ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna bağlı kalınarak hüküm kurulmuştur.Bu durumda mahkemece hasar konusunda uzman bilirkişiden dava dosyası kapsamı, faturalar, fotoğraflar ve diğer deliller incelenerek aracın yaşı, modeli, km'si gibi özelliklerde dikkate alınarak meydana gelen hasar miktarına göre aracın onarımı uygunsa ayrıntılı şekilde hasar kalemleri ve bedelinin ve aracın kazadan önceki hasarsız 2. el rayiç değeri ile kazadan sonra tamir edilmiş 2. el rayiç değeri belirlenmek suretiyle aradaki fark hesap edilerek, araçta meydana gelen değer kaybının tespiti hususlarında ayrıntılı, açıklamalı, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru değildir. SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Nak. San ve Tic. AŞ'ye geri verilmesine 01.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla