17. Hukuk Dairesi 2016/13060 E. , 2017/10083 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/13060 E. , 2017/10083 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:05

17. Hukuk Dairesi 2016/13060 E. , 2017/10083 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalıya sigortalı araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada desteğin öldüğünü açıklayıp fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 2.000,00 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; dava konusu olay ile ilgili davacıya ödeme yapıldığını, ...'nun 111/2 maddesinde ki 2 yıllık hak düşürücü süre geçirildiğini ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; ...'nın 111/2.maddesinde düzenlenen hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
2918 sayılı ...'nın 111.maddesine göre; "Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da,yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir."
Somut olayda; davacıya 22.08.2012 tarihinde dava konusu kaza nedeniyle, 14.299,00 TL ödenmiştir. Ancak dosya kapsamında davalı tarafından ... md.111 kapsamında bir anlaşmanın (ibra vs.) olduğu ispat edilememiştir. Buna göre; davalı tarafından ibraname olmaksızın tek taraflı olarak davacının maddi zararına ilişkin ödediği miktar göz önünde bulundurularak bakiye kalan zararını isteyebileceği kabul edilerek yargılamaya devam olunması sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 2.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla