17. Hukuk Dairesi 2016/11910 E. , 2017/10006 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/11910 E. , 2017/10006 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:07

17. Hukuk Dairesi 2016/11910 E. , 2017/10006 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davalı şirketin trafik ... şirketi olan araç içinde yolcu olan davacıların desteğinin yaşanan tek taraflı trafik kazasında vefat ettiğini belirterek davacı eş ... için 3.000,00 TL, davacı çocuk ... için 3.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile davacı eş ... için maddi tazminat talebini ... limiti olan 225.000,00 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 225.000,00 TL'nin 15.03.2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...'a ödenmesine, davacı ...'ın davasının reddine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma istemine ilişkindir. ... Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2013/307 esas 2015/406 karar 03.09.2015 gün sayılı dava dosyasında görülen (gayri resmi eş ve çocuk tarafından davalı ...Ş.'ye açılan) ve karara bağlanan heyetimizce iş bu dosya ile aynı gün incelemeye alınan dairemizin 2016/1614 esas sayılı dava dosyasında alınan ve denetime ve hesap kurmaya elverişli bilirkişi raporu esas alınarak karar vermek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.
Kabule göre de; 2918 sayılı ....’nun 99/1. ve ... Genel Şartları’nın B.2.b. maddesi uyarınca, ... şirketinin tazminatı ödeme yükümlülüğü kendisine riziko ihbarı yapıldıktan itibaren 8 işgünü sonunda başlar. Kaza tarihi 09.10.2012 olan olayda yukarıdaki ilkeler gözetilmeden temerrüt tarihinin kaza tarihinden (rizikodan) de önceki tarih olan 15.02.2012 tarihinden başlatılması da isabetli bulunmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda anlatılan nedenlerle davalı ...Ş.'nin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye geri verilmesine, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla