17. Hukuk Dairesi 2016/9613 E. , 2017/10143 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/9613 E. , 2017/10143 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:10

17. Hukuk Dairesi 2016/9613 E. , 2017/10143 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, birleştirilen davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı ... vekili, ... Emniyet Müdürlüğüne ait motosikletin davalı polis memuru ...'in sevk ve idaresinde iken 10.06.2005 tarihinde diğer davalı ...'ün sürücüsü olduğu araç ile çarpıştığını, tespit raporuna göre hasar, değer kaybı ve ikame araç bedeli zararı bulunduğunu ileri sürerek, şimdilik toplam 15.571,71 TL'nin davalılardan kusurları nispetinde tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile 16.649,84 TL hasar, 4.000 TL değer kaybı, 750 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 21.339,84 TL’nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini istemiştir.
Birleştirilen 2011/559 E.sayılı davada, davacı ... vekili, ... Emniyet Müdürlüğünde görevli polis
memuru ... tarafından 10.06.2005 tarihli trafik kazasında yaralanması nedeniyle hazine aleyhine açılan davada ... 2.İdare Mahkemesinin 20.000 TL manevi tazminata hükmettiğini, başlatılan ... takibinde polis memuruna toplam 24.945 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek, 24.945 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kazaya sebebiyet veren karşı araç sürücüsü davalı ...’ten rücuen tahsilini talep ve dava etmiş, birleştirilen ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/1059 E. sayılı davasında da davacı ... vekili, ... 2. İdare Mahkemesinde görülen davaya binaen başlatılan ... takibinde ödenen 2.882,72 TL vekalet ücretinin 21.09.2011 ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ...’den tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini istemiştir.
Davalı ..., kazada kusuru bulunmadığını beyan etmiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; asıl davada davanın kısmen kabulü ile 10.981,08 TL hasar, 2.500,00 TL değer kaybı, 750,00 TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 14.231,08 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı ... yönünden açılan davanın reddine, birleştirilen 2006/311 esas sayılı davada, davanın feragat nedeniyle reddine, birleştirilen 2011/559 esas sayılı davada, davanın kabulü ile 24.945,00 TL'nin 22/05/2011 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, birleştirilen 2011/1059 esas sayılı davada, davanın kabulü ile 2.882,72.-TL'nin 21/09/2011 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hükmüne uyulan, Daire'nin 16.01.2014 tarihli, 2013/18994 Esas, 2014/458 Karar sayılı bozma ilamında; "... davacı vekilinin birleştirilen davalar yönünden tüm temyiz itirazlarının reddi ile asıl dava yönünden bilirkişiden ek rapor alınarak aracın pertinin uygun olduğunun anlaşılmasına göre, olay tarihindeki aracın 2. el piyasa rayiç bedeli ile kazadan sonraki sovtaj (hurda) değerinin belirlenmesi ve piyasa rayiç değerinden sovtaj değerinin mahsubu ile gerçek zarar tespit edilerek, aracın pert olması nedeniyle araçtaki değer kaybını talep edemeyeceği de gözetilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, asıl davaya ilişkin yazılı şekilde verilen kararın davacı yararına bozulması gereğine...” değinilmiştir.
Davacı ... vekilinin karar düzeltme istemi üzerine, Daire'nin 20.10.2014 tarihli, 2014/11445-13833 sayılı kararında; "...davacı vekili tarafından asıl dava yönünden sunulan 13/03/2013 tarihli ıslah dilekçesinde, talep edilen tazminat tutarları için olay tarihinden itibaren faiz istenmiştir. Islah dilekçesi ile faiz talep edilmesi mümkün olduğu halde mahkemece bu talep yönünden olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamış olması bozmayı gerektirmiştir.” denilmiştir.
Mahkemece, ... bozma ve karar düzeltme ilamlarına uyularak yargılamaya devam edilmiş, bilirkişiden alınan ek rapor benimsenerek, 2015/84 E. sayılı ana dava dosyasında; davacı ...nın davalı ... yönünden açtığı davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 13.000,00.-TL hasar ve 750,00-TL kazanç kaybı olmak üzere toplam 13.750,00.-TL hasar tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı ...na verilmesine, davalı ... yönünden açılan davanın reddine, birleşen davalar ile ilgili hükümler kesinleştiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, Dairenin bozma ve karar düzeltme ilamlarına uyulmak suretiyle bilirkişiden ek rapor alınarak, dava konusu motosikletteki gerçek zararın belirlendiği ve ıslah ile talep edilen faize de hükmedildiği anlaşılmakla, davacı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde değilse de, davalıların, önceki hükmü temyiz etmediği ve davacı yararına usuli kazanılmış hak oluştuğu dikkate alınarak, bozma sonrası verilen hükümde, önceki hükümde yazılı miktardan daha düşük miktara hükmedilmesi uygun olmayıp, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla