17. Hukuk Dairesi 2016/8171 E. , 2017/10582 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/8171 E. , 2017/10582 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:11

17. Hukuk Dairesi 2016/8171 E. , 2017/10582 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili, müvekkillerinin oğlunun motorsiklette yolcu iken 19.11.2013 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu vefat ettiğini ve motorsikletin ZMSS'sinin olmadığını belirterek, şimdilik müvekkillerimin her biri için 1.000,00'er TL destekten yoksun kalma maddi tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 02/11/2015 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 79.901,33 TL'ye yükseltmiştir.Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile davacı ... için 36.644,77 TL destekten yoksun kalma maddi tazminatının, davacı ... için 43.256,56 TL destekten yoksun kalma maddi tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine (818 sayılı BK 44) göre zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.Somut olayda, 18.05.2015 tarihli ATK kusur raporunda; trafik kaza tespit tutanağı ve dosya içeriğine göre, desteğin yolcu olarak bindiği motorsiklet sürücüsü ...'ın kanında 70ng/ml ... (... )tespit edildiği, sürücünün ehliyetsiz olduğu, yolcunun kaskının olmadığı, ancak otopsi raporundan iç organ yaralanması sonucu oluşan kanamaya bağlı öldüğünün anlaşıldığı belirtilmiştir. Otopsi raporunda baş ile boyun gölgesinde ve göğüs bölgesinde yaralanmalar olduğu belirtilmiştir. Baş ve boyun bölgesinde yaralanmayla ilgili "cesedin sağ orbital bölgede üst göz kağağında yaklaşık 3 cm boyunda künt travmaya bağlı sınırları keskin olmayan cilt ve cilt altı dokusunun travmaya bağlı olarak açıldığı çenede orta hattan sağa doğru yaklaşık 1x1 cm ebatında 2 adet muhtemelen künt travmaya bağlı cilt ve cilt altı dokusunun açıldığı muhtemelen travmaya bağlı ağız ve burunda yaralanmaların mevcut olduğu' ifadelerine yer verilmiştir. Davacılar murisinin ehliyetsiz ve kazanın öncesinde uyuşturucu madde kullanmış olan sürücünün kullandığı otomobile binmiş olduğu hususunda ihtilaf bulunmamaktadır.
Mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine (818 sayılı BK 44) maddesi gereğince davacının müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı ve tazminattan indirim yapılmasının gerekip gerekmediği hususu tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun gerekçeli kararda değerlendirilmemiş olması doğru görülmemiştir.
Bu durumda mahkemece, müterafik kusur nedeniyle, Dairemiz uygulamaları ile de benimsenen, somut olayın özelliklerine ve hakkaniyete uygun olacak şekilde %20 oranında indirim yapılması gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla