17. Hukuk Dairesi 2016/8084 E. , 2017/10018 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/8084 E. , 2017/10018 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:12

17. Hukuk Dairesi 2016/8084 E. , 2017/10018 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacıların işleten olan desteğinin davalı şirketin trafik sigortası olan aracı sevk ve idare ederken yaşanan çift taraflı trafik kazasında vefat ettiğini, kazanın desteğin tam kusurlundan kaynaklandığını belirterek her bir davacı için 100 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden i,şleyecek temerrüt faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;davanın kabulü ile davacı ... için 35.138,39 TL, davacı ... için 47.522,02 TL, davacı ... için 161.875,47 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalıdan tahsiline
karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatına ilişkindir.
Pasif devre zararının hesaplanması sırasında esas alınan ücret, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik bir değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığıdır. Hal böyle olunca da ücretle fiilen çalışanlara uygulanmak için getirilen asgari geçim indiriminin, ücretli bir çalışmanın söz konusu olmadığı pasif dönem (devre) zararının hesaplanmasında dikkate alınamayacağı açıktır. Zira, asgari geçim indirimi (AGİ), ücretin eki olmadığından, tazminat alacaklarının hesaplanmasına esas ücrete dahil edilemez.
Eldeki davada, bilirkişi tarafından yapılan açıklama kısmı ile tablolar uyumsuz olup ,bilirkişi aktif ve pasif dönemler açısından AGİ ( asgari geçim indirimi ) yönünden bir ayrım yapmamış olup, rapor bu yönüyle de denetime elverişli değildir. Öte yandan Pasif dönem için pasif döneme ilişkin hesaplamanın, AGİ dahil edilmemiş asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği husus raporda gözönüne alınmamıştır. Yukarıdaki ilkeler ışığında denetime elverişli bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre karar vermek amacıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 02.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla