Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/1955 E. , 2017/10365 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/1955 E. , 2017/10365 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489987
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/1955 E. , 2017/10365 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili 25/09/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiği ve vekaletnamesinde davadan feragata yetkisi de bulunduğu, davalı vekili ise 22.09.2017 tarihli dilekçesi ile temyizden feragat ettiğini bildirdiği ve vekaletnamesinde temyizden feragata yetkisinin bulunduğu anlaşılmış ise de; öncelikle vaki davadan feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine, 10/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları