Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/574 E. , 2017/10364 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/574 E. , 2017/10364 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489993
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/574 E. , 2017/10364 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili 25/09/2017 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat yönünden davadan feragat ettiğini bildirdiğinden ve vekaletnamesinde davadan feragata yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edendavalı ...ne geri verilmesine, 10/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları