Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/13109 E. , 2017/10361 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/13109 E. , 2017/10361 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487126
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/13109 E. , 2017/10361 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili 25/10/2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden ve vekaletnamesinde davadan feragata yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ya geri verilmesine 10.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararlarıcron