17. Hukuk Dairesi 2015/10978 E. , 2017/10398 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/10978 E. , 2017/10398 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:22

17. Hukuk Dairesi 2015/10978 E. , 2017/10398 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; 16/07/2012 tarihinde davalının zorunlu trafik sigortası ile sigortacısı olduğu araç ile davacının sürücüsü olduğu araç arasında gerçekleşen kazada davacının yaralandığını, tüm tedavilere rağmen eski sağlığına kavuşamadığını ve davalı tarafından yapılan ödemenin yetersiz olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL maddi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili; 01.04.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini toplam 134,973,96 TL'ye çıkarmıştır.
Davalı vekili; davalı şirketin sorumluluğunun sigortalının kusuru oranında ve poliçe kapsamı ile sınırlı olduğunu ancak yapılan ödeme ile davalı şirketin sorumluluğunun kalmadığını belirtilerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 134.973,96 TL ağır bedensel zarar nedeniyle maddi tazminatın temerrüt tarihi olan 12/12/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte (poliçe limitiyle sınırlı kalmak kaydıyla)davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir.
Maluliyete ilişkin alınacak raporlar 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal ... Sağlık İşlemleri Tüzüğü 11.10.2008 tarihi ile 01.09.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013 tarihinden sonrada Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
Her ne kadar ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim dalı Başkanlığı'nca 22/12/2014 tarihinde düzenlenen davacının %45 maluliyetine ilişkin sağlık kurulu raporu, ilgili yönetmeliğe uygun ise de ... Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’nin 23.09.2013 tarihli özürlü sağlık kurulu raporunda davacı ...’in beden gücü kayıp oranının %20 olduğu belirlenmiştir.
Her iki rapor arasında açıkça ve büyük oranda bir çelişki bulunmaktadır. Yapılacak iş, davacının meslekte kazanma gücü oranının tespiti için Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi tarafından davacının yaptığı iş ve 16.07.2012 olay tarihinde yürürlükte bulunan "Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği" esas alınarak çelişkiyi gideren rapor hazırlanması istenmeli, gerektiğinde aktüerya uzmanından ek rapor alınmalı ve varılacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır. Mahkemece bu hususlar göz önünde bulundurulmadan yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 13.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla