17. Hukuk Dairesi 2015/10934 E. , 2017/10170 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/10934 E. , 2017/10170 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:23

17. Hukuk Dairesi 2015/10934 E. , 2017/10170 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkındaki İtiraz Hakem Heyetinin 21.11.2014 tarih 2017/İHK 737 sayılı kararının davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Başvuru sahibi ... Tahkim Komisyonuna başvurusunda; müvekkilinin 28.06.2011 tarihinde ... idaresindeki ... plakalı araçta yolcu iken meydana gelen tek taraflı trafik kazası sonucunda yaralanarak %13 oranında malül kaldığını, kazaya karışan aracın ... poliçesiyle davalıya sigortalı olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 82.374,45 TL maddi tazminatın davalı ... şirketinin ödeme yaptığı tarihten itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini 95.611,00 TL ye yükseltmiştir.
Davalı ... Şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.
... Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetince, talebin kısmen kabulüne,76.489,00 TL nin 04.11.2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince, davalının itirazı üzerine;itirazın reddine karar verilmiş, İtiraz Hakem Heyeti kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası sonucunda oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuştur.
2918 sayılı ...'nun 87/1. maddesinde "Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, yaralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin veya araç işleticisinin bağlı
olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu ve motorlu aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabidir" düzenlemesine yer verilmiş; aracın hatır için verildiği ya da hatır için taşıma yapılan durumda oluşacak zararlarla ilgili değerlendirmenin genel hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir. Anılan kanun hükmünün atıf yaptığı genel hükümler, Türk Borçlar Kanunu'nun sorumluluğa ilişkin hükümleri olup, böylesi durumda 818 sayılı BK'nun 43. maddesi (6098 sayılı TBK md. 51) uygulama alanı bulacaktır.
Davaya konu trafik kazasında, davacının, dava dışı ...'ün sevk ve idaresindeki araçta yolcu olarak bulunduğu görülmektedir. Soruşturma aşamasında, bizzat davacının ve ayrıca araç sürücüsü ...'ün ifadelerinden, davacının ve sürücü ...'in arkadaş oldukları, olay günü beraber alkol alarak eğlendikleri ve dönüşte kazanın olduğu anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinden, somut olayda davacının davalı ... AŞ'nin sigortaladığı araçta kendi isteği üzerine hatır için taşındığı sabittir.
Bu durumda mahkemece karar verilirken, somut olayda müterafik kusurun yanında ayrıca hatır taşıması bulunduğu kabul edilerek tazminattan Dairemizin yerleşik uygulaması uyarınca % 20 oranında hatır taşıması indirimi yapılması gerekmekte iken, yazılı olduğu şekilde ve hatalı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla