17. Hukuk Dairesi 2015/9384 E. , 2017/10501 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/9384 E. , 2017/10501 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:25

17. Hukuk Dairesi 2015/9384 E. , 2017/10501 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkiline ait dairenin ... ilinde 23/10/2011 ve 09/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerde hasar gördüğünü, bu nedenle AFAD tarafından yapılan incelemeler neticesinde ağır hasarlı olarak kabul edilerek yıkım kararı verildiğini, müvekkilinin dairesinin Zorunlu Deprem Sigortasının ... ... A.Ş. tarfından yapıldığını, rizikonun meydana gelmesinden sonra yapılan ekspertiz çalışmaları neticesinde müvekkiline 31/01/2012 tarihinde 19.410,00 TL ve 30/07/2012 tarihinde ise; 61.440,00 TL olmak üzere toplam 80.850,00 TL ödeme yapıldığını, ancak poliçede yer alan hüküm gereğince %2 oranında tenzili muafiyet bedeli olan 1.770,00 TL düşüldükten sonra müvekkiline 86.730,00 TL ödenmesi gerektiğini belirterek müvekkiline ödenmeyen 5.880,00 TL ... tazminatı alacağının rizikonun gerçekleştiği tarihten işleyecek en ... orandaki faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, eksper atandıktan sonra yapılan incelemede konutun yeniden yapım bedeli olarak belirlenen 82.500,00 TL'den %2 oranında muzafiyet bedeli düşüldükten sonra 80.850,00 TL olarak hesaplandığını, müvekkili tarafından yapılan ödemenin uzman raporlarına göre ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulüne, 5.880,00 TL ... tazminatı alacağının ekspertiz ek rapor tarihi olan 28/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan 20.10.2014 tarihli bilirkişi raporunda, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının "... Bedelinin Tespiti" başlıklı A.4- maddesi irdelenmiş ve Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı'nda 2011 yılı için dava konusu konutun niteliğine göre belirlenen m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplama yapılmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının "... Bedelinin Tespiti" başlıklı A.4- maddesi, ... bedelinin tespitine ilişkin olup Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında, tazminat hesaplanmasının "Tazminatın Hesabı" başlıklı B-3 maddesinde düzenlenen esaslara göre yapılması gerektiği öngörülmüş olup, hatalı hesaplama yöntemi kullanılarak hazırlanan rapor hükme esas alınacak nitelikte değildir.
Bu durumda mahkemece başka bir bilirkişiden ve yukarıdaki açıklamalar ışığında rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Kabule göre de, davalı Kurumun 6305 sayılı Kanun uyarınca harçtan muaf olduğu gözetilmeksizin karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Cevapla