17. Hukuk Dairesi 2015/9186 E. , 2017/10477 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/9186 E. , 2017/10477 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:26

17. Hukuk Dairesi 2015/9186 E. , 2017/10477 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki muvazaalı işlemin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı alacaklılar vekili, müvekkillerinin murisi ...'nın davalı ... tarafından öldürüldüğünü hakkında tazminat davası açıldığını, bu aşamada mal kaçırma amacı ile dava konusu taşınmazını davalı ...'ye devrettiğinden bu muvazaalı satışın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı...vekili, maddi tazminat davası sonuçlanmadan bu davanın açılamayacağını, müvekkilinin taşınmazı iyiniyetli olarak satın aldığından haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ..., cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece, davalı ...'un davacıların murisi ...'yı 01/08/2009 tarihinde öldürdükten iki ay sonra, 02/10/2009 tarihinde, dava konusu taşınmazı 11.000,00 TL bedelle davalı ...'na devrettiği, devrin ...'nın öldürülmesinden yalnızca iki ay sonra ve oldukça düşük bir bedelle yapılmış olmasının ve devrin ... murisleri tarafından 13/10/2009 tarihinde açılan maddi ve manevi tazminat davasının hemen öncesinde gerçekleşmesinin davacının muvazaa iddiasını kanıtladığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, BK'nun 19.maddesine dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptali istemine ilişkindir.
Yargılama devam ederken 17.08.2012 tarihinde davacılardan ... ölmüştür. HMK'nun 50 maddesine göre davada taraf ehliyetine sahip olabilmek için, medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmak gerekir. Yine anılan yasanın 55.maddesine göre yargılama sırasında taraflardan birinin ölümü halinde mirascılar mirası kabul veya red etmiş ise bu hususta kanunda belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Gecikmesinde sakınca bulunun hallerde davayı takip için kayyım atanır. Öte yandan taraf teşekkülünün sağlanması mahkemenin resen ele alması gereken konulardandır.
Bu durumda, mahkemece ölü davalı ... mirasçılarının davaya dahili için davacıya süre verilmeli, bu suretle taraf teşkili sağlanarak davaya devam olunmalıdır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar vermesi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sair yönler incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'na geri verilmesine 14.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla