17. Hukuk Dairesi 2015/5852 E. , 2017/10055 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/5852 E. , 2017/10055 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:36

17. Hukuk Dairesi 2015/5852 E. , 2017/10055 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde birleştirilen davada davalı ...Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi ... ve ...'in kendilerine ait araç ile seyirleri sırasında davalılardan ...Ltd. Şti. adına kayıtlı davalılardan ...'ın sevk ve idaresindeki kamyonetin arkadan çarpması sonucunda ... ve 3 aylık hamile eşi ...'in vefat ettiğini, aracın hurda haline geldiğini, kazanın meydana gelmesinde müvekkillerinin murisi ...'in kusurunun bulunmadığını, davalı ...Ş. tarafından 16.943,83 TL ödemede bulunulduğunu, kaza neticesi ile müvekkillerinin maddi destekten yoksun kaldıklarını, meydana gelen kaza ile ilgili olarak müvekkilleri ... ve ...'in oğullarını, gelinlerini ve doğacak torunlarını; müvekkili ... ve ...'ün torunlarını doğuracak olan kızlarını, damatlarını; müvekkillerinden ...ve ...'in ağabeylerini, doğacak olan yeğenlerini ve yengelerini; müvekkillerinden ... ve ...'ün ablalarını, eniştelerini ve doğacak yeğenlerini kaybettiğini açıklayıp fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; ... ve ... ile ... ve ... için aracın maddi zararı dolayısıyla 8.000,OO TL tazminatın, ..., ..., ... ve ... için 4.000,OO'er TL destekten yoksun kalma tazminatının, ..., ..., ... ve ... için 25.000,OO'er TL manevi tazminatın, ..., ..., ..., ... için 5.000,OO 'er TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini ıslah ederek artırmıştır.
Birleştirilen davada davacılar vekili; aynı kazada müvekkillerinin desteği ...'ın hayatını kaybettiğini açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile ... için 6.000,00 TL, ... için 2.000,00 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.
Davalı ...Ş.vekili, müvekkilinin davacılardan ...'e 26/12/2007 tarihinde 16.946,63 TL ödemede bulunduğunu,...'ın eşine ... tarafından maaş bağlandığını, müvekkil şirketin poliçe teminatı ile sınırlı sorumlu olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılardan ...Ltd. Şti. Vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurunun bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile asıl davada; davacı ... için 18.378,06 TL, davacı ... için 46.435,79 TL, davacı ... için 24.514,52 TL, davacı ... için 14.573,06 TL destekten yoksun kalma tazminatının, araç hasarı nedeni ile 14.500,00 TL'nin kazada vefat eden ... mirasçıları davacılar ..., ...,... ve ...'e veraset ilamındaki hisseleri oranında davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile; davacı ..., ...,..., ... için 15.000,00'er TL; davacı ..., ...,..., ... için 3.000,00'er TL manevi tazminatın tahsiline, birleştirilen davada; davacı ...'ın maddi tazminat talebinin reddine, davacı ...'ın maddi tazminat talebinin kabulü ile 198.171,51 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş. vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine, karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat istemine ilişkindir.
Somut uyuşmazlıkta, davalı ... şirketince davadan önce 26.12.2007 tarihinde davacı ...'e 16.946,63 TL ödenmiş, ... ödemesinin yetersizliği iddia edilerek açılan davada aktüer bilirkişinin raporunda ... şirketinin yaptığı ödeme güncellenmeden davacının bakiye zararı hesaplanmış, rapor esas alınmak suretiyle hüküm kurulmuştur.
... şirketi tarafından yapılan ödemeyi destekten yoksun kalma tazminatı hesabı yapılmadan önce alan davacı, hesap tarihine kadar geçen süre nedeni ile aldığı paranın yasal faizi kadar kazanım elde etmiştir.
Bu halde davacı ...'e yapılan ... ödemesinin, ödeme günü ile destekten yoksun kalma tazminatının hesaplandığı güne kadar geçen süredeki işlemiş yasal faizi de hesaplanarak, ödeme tutarı ile birlikte hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından indirilmesi gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru değildir.
3-Manevi tazminat istemi zorunlu mali sorumluluk ... poliçesi kapsamı dışında kalmaktadır. Mahkemece davalı zorunlu mali sorumluluk sigortacısı aleyhine manevi tazminata karar verilmediği halde, kabul edilen manevi tazminat istemi yönünde davalı ... şirketi aleyhine vekalet ücreti, harç ve yargılama giderine karar verilmiş olması da doğru görülmemiş olmamış ve kararın bu nedenle de davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş'ne geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla