17. Hukuk Dairesi 2015/4762 E. , 2017/10424 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4762 E. , 2017/10424 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:44

17. Hukuk Dairesi 2015/4762 E. , 2017/10424 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, 30.06.2009 tarihinde müvekkili...'in yolcu olarak bulunduğu davalı ...AŞ’ye zorunlu mali sorumluluk ... poliçesi ile sigortalı... plakalı araç ile... plakalı aracın çarpıştığını, meydana gelen kazada müvekkilinin malul olacak şekilde yaralandığını, geçici ve sürekli işgöremezlik taleplerinin bulunduğunu belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı kalmak kaydı ile 10.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 27.08.2014 tarihli dilekçe ile talebini 75.000,00 TL olarak ıslah istemiştir.
Davalı vekili, maluliyet ve kusur oranlarının Adli Tıp Kurumu tarafından tespiti gerektiğini, davacının ceza dosyasında şikayetçi olmadığını, hatır taşımasının ve davacının müterafik kusuru olup olmadığının dikkate alınması, ...'dan gelir bağlanıp bağlanmadığının araştırılması gerektiğini, teminat limiti dahilinde sorumlu olunacağını, dava tarihinden geçerli olmak üzere yasal faize hükmedilebileceğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile 75.000,00 TL'nın 01.07.2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı...nden tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı ...A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle işgöremezlik tazminatı istemine ilişkindir.
1- Mahkemece, karar başlığında adı yazılı davalı ... AŞ aleyhine hüküm kurulması gerekirken, kısa ve gerekçeli kararda hakkında açılan davadan feragat edilen, dosyası tefrik edilerek başka esasa kaydı yapılan ve dosyada taraf sıfatı kalmayan ... AŞ aleyhine hüküm kurulması usul ve yasaya uygun olmadığından bozma nedeni yapılmıştır.
2-Bozma kapsamına göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma kapsamına göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla