17. Hukuk Dairesi 2015/4759 E. , 2017/10426 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4759 E. , 2017/10426 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:45

17. Hukuk Dairesi 2015/4759 E. , 2017/10426 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, davacıların babası ...'ın, dava dışı ...'in sürücüsü, davalı ...'ın işleteni olduğu ve davalı şirkete zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı olan araçla 22/02/2013 tarihinde meydana gelen tek taraflı kazada vefat ettiğini, davacıların destekten yoksun kaldıklarını, murisin otellerde aşçılık yaptığını, ... şirketi tarafından 32.966,25 TL ödeme yapıldığını belirterek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ve ... şirketi poliçe limitleri ile sınırlı olarak her davalı için 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile her davalı için ayrı ayrı 75.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili 14/12/2012 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 154.859,58 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı ... vekili, araç sürücüsü ...'ın aracı uzun süreli kiraladığını ve işleten konumunda olduğunu, tazminat miktarlarının fahiş olduğunu, alkollü sürücü nedeniyle sorumluluklarının olmaması gerektiğini, sürücü ile desteğin arkadaş olduklarını ve hatır taşıması bulunduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... şirketi vekili, davacılara 32.966,25 TL ödeme yapıldığını, sorumluluklarının sigortalının kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, kusur- tazminatın ve ... tarafından ödeme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerektiğini, hatır taşıması ve müterafik kusur durumunda da indirim yapılması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, araç sürücüsü ...'in sevk ve idaresinde iken sürücünün alkollü olarak hatalı araç kullanması sebebi ile %100 kusurlu olduğu, ...'ın sürücü ...'in arkadaşı olması sebebi ile kaza yapan araca binmiş olduğu, ... Asliye Ceza Mahkemesi 2012/649 E. 2013/238 sayılı karar kapsamına göre sürücünün hatır için ...'ı yanına aracına almış olduğu, bu sebeple meydana gelen kazada %20 oranında hatır indirimi yapılarak bakiye zararın 41.384,48 TL olduğu, davalı ... şirketinin yapmış olduğu ödemenin güncellenmiş değeri 38.900,18 TL nin mahsubu ile bakiye zararın 2.484,30 TL olduğu, bu miktarın tazmininden araç maliki ...'ın işleten sıfatı ile ... şirketinin kaza yapan aracı ... yapmış olması sebebi ile sorumlu oldukları, manevi tazminat yönünden ...için 10.000 TL, ... için 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL manevi tazminatın davalı ...'dan tahsili gerektiği belirtilerek maddi tazminat talebi yönünden, davanın kısmen kabulü ile 2.484,30-TL'nin davalı ...'dan 30/07/2012 kaza tarihinden itibaren, davalı ... şirketinden 20/09/2012 temerrüt tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ait istemin reddine, manevi tazminat talebi yönünden; davanın kısmen kabulü ile ... için 10.000-TL, ... için 10.000-TL olmak üzere toplam 20.000-TL manevi tazminatın davalı ...'dan 30/07/2012 kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ait istemin reddine karar verilmiş; hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacılar küçük ... ve ...'ın isimlerinin gerekçeli karar başlığında yer almamasının mahallinde her zaman düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak değerlendirilmesine göre; davalı ... vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Somut olayda, davacıların babası muris ...'ın, yolcu olarak bulunduğu araç sürücüsü ...'in 1,26 promil alkollü olduğu, desteğin sürücü olan arkadaşı ...'ın alkollü olduğunu bilerek aracına bindiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacılar murisinin alkollü sürücünün kullandığı araca binmiş olması, BK.nun 44. maddesi uyarınca zarar görenin müterafik kusuru kabul edilerek ödenen tazminat miktarından Daire uygulamasına göre %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılması gerekirken, bu hususun karar yerinde değerlendirilmemiş olması doğru değildir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklandığı üzere davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'a geri verilmesine, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla