17. Hukuk Dairesi 2015/4635 E. , 2017/10238 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4635 E. , 2017/10238 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:47

17. Hukuk Dairesi 2015/4635 E. , 2017/10238 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, zorunlu mali sorumluluk ... poliçesiyle ... A.Ş şirketi tarafından İMSS tarafından ... A.Ş. şirketine sigortalı aracın trafik kazası nedeniyle müvekkilleri çocukları ve kardeşleri olan ...'ı kayıp ettiklerini belirterek, 5.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı şirketlerden ayrı ayrı tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 31/10/2014 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 235.000,00 TL olarak belirlemiştir.
Davalı ...Ş vekili, davanın reddini savunmuş, diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı ...'ın davalılar ... ve ... ... şirketi aleyhine açtığı maddi tazminat davasının kabulüne, 98.423,45 TL tazminatın 5.000,00 TL'lik kısmına dava tarihinden itibaren 93.423,45 TL'lik kısmına ıslah tarihi olan 31/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan ... ... şirketi yönünden 5.000,00 TL ile sınırlı olmak kaydıyla davalılar ... ve ... ... şirketinden müteselsilen müştereken tahsili ile davacıya verilmesine, davacı ...'ın davalılar ... ve ... ... şirketi aleyhine açtığı maddi tazminat davasının kabulüne, 142.462,68 TL tazminatın 5.000,00 TL lik kısmına dava tarihinden itibaren 137.462,68 TL lik kısmına ıslah tarihi olan 31/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan ... ... şirketi yönünden 5.000,00 TL ile sınırlı olmak kaydıyla davalılar ... ve ... ... şirketinden müteselsilen müştereken tahsili ile davacıya verilmesine, davacılar ... ve ...'ın davalılar aleyhine açtığı maddi tazminat davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ...Ş. vekilinin aşağıdaki bentin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Dosya içeriğine göre desteğin kaza tarihinde 21 yaşında ve meslek ... okulu peyzaj ve şehir planlama öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; desteğin muhtemel gelirinin hesabında, belediyenin cevabi yazısına göre belirlenen asgari ücretin 4.42 katı ve desteğin kaza tarihinden itibaren gelir elde edeceği hususları dikkate alınmıştır.
Bu bakımdan desteğin mezun olacağı tarih dikkate alınarak, mezun olduktan sonraki iş bulma süresi ve alabileceği ücretin çalışma yapabileceği iş koluna ilişkin meslek odasından sorularak belirlenmesi ile bu miktar üzerinden ve iş bulma süresi sonunda gelir elde edeceği hususları dikkate alınarak destek zararının hesaplanması gereklidir. Bu bakımdan desteğin elde ettiği gelirin ve bu geliri ne zaman elde etmeye başlayacağının belirlenmesi ile uzman aktüer bilirkişiden yeniden bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...'ye geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla