17. Hukuk Dairesi 2015/4613 E. , 2017/10237 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4613 E. , 2017/10237 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:49

17. Hukuk Dairesi 2015/4613 E. , 2017/10237 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin babası olan ...'ın 13/02/2011 tarihinde durakta beklerken ... yönetimindeki aracın aşırı hızlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak müvekkilinin babasının ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek, şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminat talep etmiş, 14.10.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini 10.500,00 TL olarak belirlemiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 10.500,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı dan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir.
Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1-a maddesi gereği, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlar mutlak ticari davalardır. TTK'nun 5/1. maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3. maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki, işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 1.maddesi gereği göreve ilişkin kurallar, kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Somut olayda; uyuşmazlığın temelinde 3.kişinin haksız fiili bulunmakta ise de, davalı ...’nin sorumluluğu ... hukukundan (sigortacılık yasasından) kaynaklanmaktadır. ... hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 6.kitabında 1401 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Açıklanan yasal düzenlemelere göre taraflar arasındaki uyuşmazlıkta ... hukuku uygulanacağı için uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesince sonuçlandırılması gerektiğinden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Kabule göre de; Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre; çocuklar için destekten yoksun kalacakları sürenin belirlenmesinde yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşulların ayrı ayrı değerlendirilmesi, ... öğrenim yapacaklar ise, 25 yaşının doldurulmasına kadar; ... öğrenim yapmamakta ise yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre, erkek çocukları için 18 yaşın, kız çocukları için 22 yaşın desteğin sona ereceği yaş olarak kabul edilerek hesaplama yapılması gerekmektedir.
Somut olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı ...'nün kaza tarihinde 47 yaşında olduğu ve yaşından dolayı destek alamayacağı, mahkeme aksi kanaatte ise 10.502,85 TL destek tazminatı olduğu belirtilmiştir. Dosyada ...'nün özel bakım veya özürüne ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır. Bu durumda davacı ... için 22 yaşında destek sona ereceğinden davacının destekten yoksun kalma zararına ilişkin maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 08/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla