17. Hukuk Dairesi 2015/4579 E. , 2017/10241 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4579 E. , 2017/10241 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:50

17. Hukuk Dairesi 2015/4579 E. , 2017/10241 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 25/05/2013 günü ...’nin sevk ve idaresindeki aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada ...’nin hayatını kaybettiğini, müteveffa ...’nin müvekkillerinin eşi ve babası olduğunu belirterek, şimdilik, destekten yoksun kalan her müvekkili için şimdilik 5.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek avans oranı üzerinden faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 06/11/2014 tarihli ıslah dilekçesi ile; talebini ... için 198.750,00 TL, ...'ye velayeten ... için 51.250,00 TL olmak üzere toplam 250.000,00 TL maddi tazminat olarak belirlemiştir.
Dava; trafik kazası sebebiyle açılmış destekten yoksun kalma tazminat davasıdır.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; ... için 198.750,00 TL, ... için 51.250,00 TL olmak üzere toplam 250.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihindeki poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davacıların murisinin ölümü nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
a-Davacıların desteği (eşi ve babası) olan ..., kaza tarihinde 28 yaşında evli ve tek çocuklu olarak vefat etmiş, vefatından sonra 21.12.2013 tarihinde bir çocuğu daha olmuştur. Hükme esas alınan aktüer raporunda, desteğin ikinci çocuk doğana kadar gelirinin 2.5'ini eşine, 2.5'ini kendisine ve 1.5'ini kızı ...'e ayıracağı; ikinci çocuk doğduktan sonra gelirinin 2.6'sını eşine, 2.6'sını kendisine, 1.6'sını kızı ...'e ve 1.6'sını oğlu ...'e ayıracağı varsayılarak hesaplama yapılmış, desteğin anne ve babasının hayatta olup olmadığı araştırılarak hayatta olmaları durumunda anne ve babaya da pay ayrılması gerektiği dikkate alınmamıştır. Desteğin annesi kazadan önce 17.10.2002 tarihinde vefat etmiş, babası ise sağdır.
Somut olayda, desteğin tüm gelirinden desteğe iki, eşe iki, çocuklara birer pay ve babaya bir pay verilerek, destek tazminatlarının varsayımsal hesabının yapılması gerekeceği, Dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Mahkemece, halen sağ olan babaya desteğin gelirinden pay ayrılması gerektiği hususunun dikkate alınması gerekirken hatalı şekilde desteğin babasına desteğin gelirinden pay ayırmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması hatalı görülmüştür. O halde, mahkemece Dairemiz ilkelerine uygun rapor alınarak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir.
2-Mahkemece avans faizine hükmedilmiştir. ... zarara neden olan araç özel otomobildir. Bu itibarla davada yasal faize hükmedilmesi gerekirken avans faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 8.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla