Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2015/4526 E. , 2017/10079 K.

17. Hukuk Dairesi 2015/4526 E. , 2017/10079 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2015/4526 E. , 2017/10079 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili asıl ve birleştirilen davada; davalıya zorunlu mali sorumluluk sigortalı araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada müvekkillerinin yaralandıklarını ve malul kaldıklarını açıklayıp toplam 151.165,13 TL maddi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyizden sonra davacılar vekili, 05.01.2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir. Davacılar vekilinin davadan feragate yetkisi bulunduğu anlaşılmakla anılan dilekçe içeriğine göre karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının feragat dilekçesi doğrultusunda bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları