17. Hukuk Dairesi 2015/4498 E. , 2017/10505 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4498 E. , 2017/10505 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:54

17. Hukuk Dairesi 2015/4498 E. , 2017/10505 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 09/05/2011 tarihinde müvekkillerinin murisi ...'ın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken davalılardan ...'nun sevk ve idaresindeki ... plakalı çekici tır ve... plakalı römorku ile murise çarpması sonucu murisin vefat ettiğini, murisin ölümüne neden olan tır ve römorkun malikinin diğer davalı ...Ltd. Şti. olduğunu,...'ın vefatı sonrasında gerekli ceza soruşturmanın ... 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/481 E.-2012/593 K. sayılı dosyasıyla yapıldığını belirterek eş ve çocuklar olan davacılar için şimdilik ayrı ayrı 1.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 09/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında davacı eş ... ve çocuk ... yönünden maddi tazminat talebini toplam 28.563,67 TL ye yükseltmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacıların maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile davacı ... için 25.179,37 TL, davacı ... için 617,36 TL olmak üzere toplam 25.796,73 TL'nin olay tarihi olan 09/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, diğer davacıların maddi tazminat taleplerinin reddine, davacıların fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile her bir davacı için 7.500,00 TL olmak üzere toplam 37.500,00 TL tazminatın olay tarihi olan 09/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş, karar davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazası sonucunda ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu da gözönünde tutularak, 818 sayılı BK'nun 47. Maddesindeki (6098 sayılı B.K.’nun 56. maddesi) özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Belirtilen hususlar dikkate alındığında, olayın meydana geliş şekli ve tarafların kusur durumu dikkate alındığında davacılar için takdir olunan manevi tazminatların az olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla