17. Hukuk Dairesi 2015/4494 E. , 2017/10327 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4494 E. , 2017/10327 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:54

17. Hukuk Dairesi 2015/4494 E. , 2017/10327 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı şirket vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, davacı ...'ın sevk ve idaresindeki diğer davacının yolcu olarak bulunduğu araca davalıların sürücüsü ve işleteni olan aracın çarpması sonucu yaşanan kazada davacıların 15'er gün iş güçten kalacak şekilde yaralandıklarını ve tedavi masraflarının olduğunu, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek; davacı ... için 5.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi, davacı ... için 1.000,00 TL maddi 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiş; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak;davacı ...'ın maddi tazminat talebinin 7.680,00 TL olarak kabulüne, manevi tazminat talebinin kısmen 5.000,00 TL olarak kabulüne, olay tarihi olan 19/04/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile beraber davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı ... 'ın maddi tazminat talebinin kısmen 236,23 TL, manevi tazminat talebinin 4.500,00 TL olarak kabulüne, olay tarihi olan 19/04/2011 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile beraber davalılardan alınarak davacıya verilmesine, geriye kalan kısma ilişkin talebinin reddine
karar verilmiş; hüküm davalı şirket vekili ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı ...Ltd.Şti vekilinin ve davalı ...'ın aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Avukat olduğu belirtilen davacı ...'ün vergi dairesindeki kayıtları ile birlikte gelirinin net olarak araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, sosyal ve ekonomik durum araştırma raporu ve barodan gelen yazı cevabı dikkate alınarak, gelir durumunu aylık 15.000,00 TL kabul eden hatalı bilirkişi raporunun hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetli bulunmamış, davalı ...Ltd.Şti vekilinin ve davalı ...'ın nu yöne ilişkin temyiz itirazının kabulüne karar verilmiştir.
3-Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak,( TBK 56)B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, somut olayda, kaza tarihi, davacıların yaralanmasının niteliği, maluliyet oluşmaması ve diğer hususlar gözetildiğinde davacılar yararına takdir olunan manevi tazminatların fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi amacıyla hükmün bozulmasına, davalı ...'ın bu yöne ilişkin temyiz itirazının kabulüne karar verilmiştir.
4- Bozma neden ve şekline göre davalı ...Ltd.Şti vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının şu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ltd.Şti vekilinin ve davalı ...'ın sair temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ltd.Şti vekilinin ve davalı ...'ın temyiz itirazlarının, 3 nolu bentte açıklanan açıklanan nedenlerle davalı ...'ın temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 4 nolu bentte açıklanan nedenlerle...Ltd.Şti vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazının şu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla