17. Hukuk Dairesi 2015/4459 E. , 2017/10506 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4459 E. , 2017/10506 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:56

17. Hukuk Dairesi 2015/4459 E. , 2017/10506 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, 29/09/2013 tarihinde davacılar murisi sürücü ...'in sevk ve idaresindeki...plakalı kamyonet ile seyir halinde iken aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tek taraflı kaza meydana geldiğini, muris ...'nin kaza sonucunda vefat ettiğini belirterek eşi ve çocukları olan davacılar için destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında talebini toplam 124.340,57 TL ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, ...plakalı aracın müvekkili ... şirketi bünyesinde sigortalı olduğunu, müvekkili şirketin olay tarihindeki zorunlu mali mesuliyet sigortası teminat limitleri ve müvekkili nezdinde sigortalı olan aracın kusur oranı ile sınırlı sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacı ...'in davasının kabulü ile, 94.900,25 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine,davacı ...'in davasının kabulü ile, 1.943,31 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine, davacı ...'in davasının kabulü ile, 11.463,64 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine, davacı ...'in davasının kabulü ile 16.033,37 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden tahsil edilerek davacıya ödenmesine, karar verilmiş; karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, davacılar murisinin ölümü nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma zararının hesabında, destekten yoksun kalanlara müteveffanın sağlığında sağlamış olduğu/olacağı yardımın miktarı belirlenmelidir.
Somut olayda; trafik kazası sonucu vefat eden destek ...'in ölümü ile eşi ... ile çocukları ...,... ve ...onun desteğinden yoksun kalmıştır.
Desteğin evli ve çocuklu olması durumunda desteğe ve eşe 2 şer pay çocuklara 1 pay verilerek gelirin paylaştırılması, çocuklar destekten çıktıkça, çıkan çocuğun payının diğer paydaşlara dağıtılması ve destek tazminatlarının varsayımsal hesabının bu şekilde yapılması dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir.
Hükme esas alınan aktüer raporu yeteri kadar açık ve denetime elverişli olmamakla birlikte, raporda;davacı çocuklar;... yönünden 1/7, ... yönünden 1/6 ve ... yönünden 1/5 oranında pay ayrılacağı varsayılarak hesaplama yapılmış olduğu anlaşılmakta olup bu hesaplama yöntemi,dairenin yerleşik tazminat hesaplama ilkelerine aykırıdır.
Bu nedenle; mahkemece, ... uygulamaları da gözetilmek suretiyle, bilirkişiden işaret edilen hususlarda ayrıntılı ve denetime elverişli şekilde ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 14/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla