17. Hukuk Dairesi 2015/4418 E. , 2017/10319 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4418 E. , 2017/10319 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 02:58

17. Hukuk Dairesi 2015/4418 E. , 2017/10319 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davacının desteğinin sevk ve idaresindeki motorsiklet ile davalının trafik ... şirketi olan aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada desteğin vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek 2000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile davacı ... için 58.562,60TL,küçük ... için 18.651,36TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
1-Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı şirkete sigortalı araç sürücünün %30 oranında kusurlu olduğu, ölen sürücünün ise %70 oranında kusurlu olduğu, ölen motorsiklet sürücüsünün ve yolcusunun kask takmadığı belirtilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise davalı şirkete sigortalı araç sürücüsünün kusur oranı %70 gibi düşünülerek hatalı bir şekilde hesaplama yapıldığı görülmüş, bozma nedeni yapılmıştır.
2-Yine dosya kapsamından müteveffa motorsiklet sürücüsünün kask takmadığı anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 44/1. (T.B.K 44) maddesi hükmüne göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat ödevlisinin durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim, tazminat miktarını hafifletebilir.
Desteğin motosiklete kasksız olarak binmiş olması halinde BK'nın 44. (T.B.K 52) maddesi uyarınca zarar görenin müterafik kusuru olup olmadığı ve var ise bu nedenle de belirlenecek kusur oranında bir indirim yapılması gerekip gerekmediği hususunun ... denetimine elverişli olacak şekilde gerekçeli kararda tartışılması gerekmektedir. Mahkemece bu BK44. Maddesi tartışılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla