17. Hukuk Dairesi 2015/4226 E. , 2017/10460 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4226 E. , 2017/10460 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:03

17. Hukuk Dairesi 2015/4226 E. , 2017/10460 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, 20.06.2011 tarihinde ... plakalı Belediye davalı ...’ın kullanımındaki, davalı ...’ye ait, davalı ... şirketine trafik sigortalı otobüsünün yaya müvekkiline çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğunu, kaza ile birlikte müvekkilinin 9 ay çalışamadığını belirterek, 50.000,00 TL manevi tazminat ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminatın tahsilini istemiştir.
Davalı ... ve diğer davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davalı ... hakkındaki davanın reddine, davacının maddi tazminat talebinin kabulü 1.643,95 TL geçici iş göremezlik, 13.349,63 TL sürekli iş göremezlik bedelinin davalılar ..., .... ve ... Büyükşehir Belediyesinden alınıp davacıya verilmesine, bu bedelin 1.000,00 TL sine 20.06.2011 tarihinden itibaren (...'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olması kaydıyda) yasal faiz işletilmesine, davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 5.000,00 TL 20.06.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılar ... ve ...'ndan alınıp davacıya verilmesine, davacının fazla taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı ...'nun 3.maddesinde işletenin tarifi yapılmış olup buna göre işleten; "araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır" hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, davalı aracı, trafikte ... A.Ş adına kayıtlı olup, araç finansal kiralama kanunu uyarınca 5 yıllık olarak finansal kiralama yoluyla ...'ya kiralanmış ve devredilmiş olmasına, aracın işletenin davalı ...'ndan ayrı ve bağımsız tüzel kişiliği olan ... Genel Müdürlüğü olduğuna göre diğer davalı ... Belediyesinin işleten sıfatı olmadığından zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu durumda, işleten sıfatı bulunmayan davalı ... hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, tazminattan sorumluluğuna karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Başkanığı'na geri verilmesine, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla