17. Hukuk Dairesi 2015/4223 E. , 2017/10456 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4223 E. , 2017/10456 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:04

17. Hukuk Dairesi 2015/4223 E. , 2017/10456 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, davacının kardeşi yaya ...'a davalı sürücü ...'nun diğer davalı ... Medikal şirketine ait ... plaka sayılı araç ile 22/06/2005 tarihinde çarptığını ve ölümüne sebebiyet verdiğini belirterek 3.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili ve davalı ..., davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davacının davalı ... Medikal Pazarlama İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine açtığı davanın B.K'nun 72. maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle reddine, davacının diğer davalı ... aleyhine açtığı davanın kısmen kabulü ile 1.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren (22/06/2005) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'ndan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir..
1-) Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına ve özellikle manevi tazminatın takdirinde TBK'nun 56 (eski BK 47) maddesindeki özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde karar verilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir.
2918 sayılı ....nun 109/1.maddesinde "motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." denilmektedir. Aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, "dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Davaya konu kaza 22.06.2005 tarihinde gerçekleşmiş, davacı vekilince 18.04.2014 tarihinde dava açılmış ve aynı gün harcı yatırılmıştır. Davalı şirket, davaya karşı süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuş, yerel mahkeme, davalının zamanaşımı definin yerinde bularak davanın bu davalı yönünden zamanaşımı nedeni ile reddine karar vermiştir. Kaza tarihi itibari ile yürürlükte olan ceza kanunu 5237 Sayılı TCK’dır. Davaya konu kazada bir kişinin ölmüş olmasına göre, cezayı gerektiren fiilin 5237 Sayılı TCK'nun 66 maddesine göre 15 yıllık ceza zamanaşımı süresine tabidir. Buna göre davada, kaza tarihiyle dava tarihi arasında uzamış ceza zamanaşımı süresi dolmamıştır. Hal böyle iken, davanın ceza zamanaşımı süresinde açılmış olduğundan, davalı ... Medikal Ltd. Şti bakımından da işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davanın zamanaşımından reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla