17. Hukuk Dairesi 2015/4191 E. , 2017/10037 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4191 E. , 2017/10037 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:05

17. Hukuk Dairesi 2015/4191 E. , 2017/10037 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacılar vekili, 14.11.2006 tarihinde davalıların trafik sigortacısı ve sürücüsü olduğu aracın müvekkillerinden ...’ın kullandığı, diğer müvekkili ...’a ait araç ile çarpışması ile meydana gelen kazada, ...’ın ve araç içinde yolcu olarak bulunan ...’in yaralandığını, aracın hasarlandığını,...’in bebeğini kaybettiğini, davacı ...’in davacı ...’ın kızı olduğunu, ...’ın da damadı olduğunu belirterek araç hasarı için 5/8 kusur oranına göre 3.625 TL’nin, ... ve ...'ın tedavi ve yol giderleri için fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 20.000 TL maddi tazminatın, yaşadıkları üzüntü ve elemler için ayrı ayrı 30.000'er TL maenevi tazminatın, davacı ...'un ise kızının ve damadının başına gelen üzücü olaydan dolayı duyduğu derin üzüntü ve elem için 3.000 TL manevi tazminatın davalı ... yönünden kaza tarihinden, davalı ... yönünden ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini istemiştir.
Davalılar vekilleri, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabul kısmen reddine, davacılar ... ve ...'un iş görmezlik zararı taleplerinin reddine, davacı ...'a ait pert olan... plakalı aracın kasko değeri olan 6.600,00 TL'nin 5/8 kusur oranına göre hesaplanan 3.625,00 TL'nin, davacı ...'un belgeli ve ... tarafından karşılanmayan ve bilirkişi tarafından hesaplanan 1.432,01 TL tedavi giderinin, davacılar ... ve ... için hesap uzmanı bilirkişi tarafından ulaşım giderlerinin her üç davalı için hesaplandığı ve davacı ...'un tedavi için ulaşım gideri yapmadığı dikkate alındığında 1.000,00 TL ulaşım giderinin tahsiline, her ne kadar davacı ... manevi tazminat talebinde bulunmuş ise de, bu davacı yönünden manevi tazminat şartları oluşmadığından davacı ...'un manevi tazminat talebinin reddine, davacı ... için 15.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için 5.000 TL manevi tazminatın davalı ...’dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... şirketi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davacı ...'un belgeli ve ... tarafından karşılanmayan ve bilirkişi tarafından hesaplanan 1.432,01 TL tedavi giderinin davalılardan tahsiline karar verilmiştir. ... ki, bilirkişi raporunda hesaplanan bu kalem alacak davacı ...’in tüp bebek tedavisi için hormon preparatları için düzenlenen eczane faturasına ilişkin tedavi gideridir. Dolayısı ile kaza ile illiyet bağı bulunmayan tüp bebek tedavisi için yapılan harcamadan davalılar sorumlu tutulamayacağından davacı ...’in buna dair talebinin reddi gerekirken kabulü doğru değildir.
3-)Davacılar, manevi tazminat taleplerini her iki davalıya karşı da yöneltmiş olup, yerel mahkeme davacı ... yönünden manevi tazminatın şartları oluşmadığından reddine, diğer iki davacının manevi tazmimat taleplerinin ise kısmen kabulüyle davalı ...’dan tahsiline karar vermiştir. Mahkemece, davalı ... şirketi yönünden davacıların manevi tazminat taleplerine dair olumlu veya olumsuz bir hüküm kurularak vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ona göre belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde eksik hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... şirketine geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla