17. Hukuk Dairesi 2015/4101 E. , 2017/10008 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4101 E. , 2017/10008 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:06

17. Hukuk Dairesi 2015/4101 E. , 2017/10008 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş. vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili, davacıların desteğinini sevk ve idaresindeki araç ile davalıların işleteni ve trafik ... şirketi olan aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada desteğin vefat ettiğini, kazanın davalı tarafın kusurundan kaynaklandığını belirterek 1.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 90.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar ve vekilleri, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacı ... hakkındaki davanın işlemden kaldırılmasına, davalı ... şirketi bakımından davanın takipsiz kalması nedeni ile açılmamış sayılmasına, davacı ... için 500,00 davacı ... için 500,00 TL maddi tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faizi ile davalı ... şirketinden tahsiline, fazla hakların saklı tutulmasına karar verilmiş; hüküm davalı ...Ş. Vekili ve davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. Maddesinde, “İşletenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, “Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu ... limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.
Somut olayda, çift taraflı kazada, davacıların sürücü olan desteği vefat etmiştir. Davalı ... şirketi karşı tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır. Destek kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu bulunmuştur. Davalı ... şirketinin sigortalısının sürücüsü ise kusursuz bulunmuştur. Davalı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı ... 91.maddesi gereği işletenin ... 85.maddesindeki sorumluluğunu üstlendiği, işleten ise desteğin tam kusurlu olması nedeniyle ... 86.maddesi gereği sorumluluktan kurtulduğu anlaşıldığından, mahkemece davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. Vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile verilen hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 68,31 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 02.11.2017 gününde oy birliği ile karar verildi.Cevapla