17. Hukuk Dairesi 2015/4028 E. , 2017/10058 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4028 E. , 2017/10058 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:11

17. Hukuk Dairesi 2015/4028 E. , 2017/10058 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili, davalı ... A.Ş. vekili, davalı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın karıştığı kazada müvekkillerinin yaralandığını ve desteğinin öldüğünü açıklayıp 130,00 TL defin gideri, desteğin anne babası için 1.000,00'er TL detmekten yoksun kalma tazminatı ile ölüm sebebi ile ..., ..., ..., ... için 50.000,00'er TL manevi, yaralanmalar sebebi ile 5.000,00'er TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini artırmıştır.
Davalılar, müvekkilinin kusuru bulunmadığını, talebin fahiş olduğunu ileri sürerek davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile ... için için 130 defin gideri, 7.453,53 destekten yoksun kalma tazminatının, ... için 14.005,79 TL destekten yoksun kalma tazminatının, ... ve ...
için 25.000,00'er TL, ... için 10.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili, davalı ... A.Ş. vekili, davalı ... vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan rücuan tazminat istemine ilişkindir. 1982 T.C. ...'sının 26. ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 27.maddesi uyarınca, taraflar dinlenmeden iddia ve savunmalarını beyan etmeleri için davet edilmeden hüküm verilemez. Yine HMK'nin 280 maddesi hükmüne göre "Bilirkişi, raporunu, varsa kendisine incelenmek üzere teslim edilen şeylerle birlikte bir dizi pusulasına bağlı olarak mahkemeye verir; verildiği tarih rapora yazılır ve duruşma gününden önce birer örneği taraflara tebliğ edilir." Bilirkişi rapor örneğinin taraflarca okunup değerlendirilebilmesi, varsa itirazlarını dile getirebilmeleri ya da belirsizlik gösteren hususlar hakkında açıklama yapılmasını temin amacıyla veya yeni bilirkişi incelemesini talep edebilmeleri için taraflara tebliğ edilmesi zorunluluğu öngörülmüştür.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun davalı ... A.Ş.'ye tebliğ edilmeden, rapora itiraz etme veya beyanda bulunma hakkı verilmeden ... ve HMK ile koruma altına alınan hukuki dinlenilme ve savunma hakkı kısıtlanarak davalı aleyhine hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin, davalı ... A.Ş. vekilinin, davalı ... vekili ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin, davalı ... A.Ş. vekilinin, davalı ... vekili ve davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... AŞ'ye geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla