17. Hukuk Dairesi 2015/4020 E. , 2017/10089 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/4020 E. , 2017/10089 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:12

17. Hukuk Dairesi 2015/4020 E. , 2017/10089 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi)

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracı sevk ve idare eden davacıların babası...'ın yaptığı tek taraflı kazada öldüğünü, davacıların ölen babalarının desteğinden yoksun kaldıklarını belirterek belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada sonradan artırılmak üzere 2.500,00 TL'nin, temerrüt tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 30.10.2014 tarihli artırım dilekçesiyle, davacı ... için taleplerini 17.701,33 TL'ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, davacılar murisinin tam kusuruyla sebep olduğu kazada ölmesi ve onun kusurunun davacılara da yansıyacak olması nedeniyle davacıların tazminat talep hakları bulunmadığını, kabul anlamına gelememekle birlikte poliçe limitiyle sınırlı olarak zarardan sorumlu olduklarını, avans faizi isteminin yersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı ...'nin, desteğin ölümünden önce evlenmiş olması ve muris babasıyla destek ilişkisinin kesilmiş olması nedeniyle tazminat talep hakkı bulunmadığından, bu davacının tazminat isteminin reddine; davacı ... yönünden davanın kabulü ile 17.701,33 TL'nin 12.09.2012 tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; özellikle, davacılar desteğinin ölümünden önce yaptığı hayvancılık ve çiftçilik işinde sağladığı şahsi katkı gözönünde bulundurularak, desteğin hesaba esas gelirinin somut olayın özelliklerine uygun biçimde belirlenmiş olmasına göre; davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, 6098 sayılı TBK'nun 53. maddesi gereği, ölenin yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Davacı taraf, ölenin iki çocuğu için destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuş; mahkeme tarafından, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacı ... için tazminata hükmedilmiştir.
Desteğin, küçük çocuklarının bakım ihtiyacından ne zaman kurtulacağını tayin etmek çocuğun yaşadığı yöreye, sosyal çevreye, çocuğun özelliklerine, cinsiyetine, ailenin sosyal ve ekonomik durumuna göre değişmektedir. Hakim, her somut olayda, destek ölmeseydi, ne kadar süre ile destek olacak idiyse bu süreyi destek süresi olarak kabul eder. Ana-babaya yardımda, onların yaşama süreleri; çocuklara yardımda ise, çocukların çalışmaya başlama süresi esas alınır. Çocuklarda, kız veya erkek olmalarına, ... öğrenim yapıp yapmamalarına göre farklı süreler kabul edilmektedir. Bunun dışında kız çocukları için genellikle, çalışmaya başlama veya evlenme ile destek ihtiyacı ortadan kalkar.
Mahkemece hükme esas alınan 11.03.2014 tarihli hesap bilirkişi raporunda desteğin, davacı ...'a 18 yaşa kadar destek olacağı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Dairemizin yerleşik ve kabul gören uygulamasına göre, ... öğrenim görme durumu bulunmayan halde, kız çocuklarının 22 yaşına kadar, erkek çocuklarının 18 yaşına kadar; ... öğrenim gören ya da görme ihtimali bulunan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı dikkate alınarak destek tazminatı hesaplanması gerekmektedir.
Bu durumda mahkemece; desteğin ölüm tarihi itibariyle 14 yaşında olan ve lise eğitimini devam ettiren davacı ...'ın eğitim hayatına ilişkin belgelerin okulundan getirtilmesinden sonra; rapor düzenleyen bilirkişiden, eğitim hayatı devam eden ...'ın yaşadığı yer ve ailenin sosyal ekonomik durumuna göre ... öğrenim göreceği kabul edilmek suretiyle, 25 yaşına kadar destek alacağı gözetilerek hesaplama yapılması konusunda ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla