17. Hukuk Dairesi 2015/3976 E. , 2017/10542 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3976 E. , 2017/10542 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:15

17. Hukuk Dairesi 2015/3976 E. , 2017/10542 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 14.11.2017 Salı günü davalı taraftan gelen olmadı. Davacı taraftan gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkilinin sürücüsü olduğu araca davalıya zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortalı aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu müvekkilinin sakat kaldığını, kaza nedeniyle ve halen çalışamadığını beyanla, belirsiz alacak davası olarak 5.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, bedel artırım dilekçesiyle geçici ve sürekli işgöremezlik tazminatı talebini 37.222,24 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı vekili, 2 yıllık zamanaşımının dolduğunu, müvekkilinin zarardan sigortalı araç sürücüsünün kusuru ve poliçe limitiyle sınırlı sorumlu olduğunu, aktüer bilirkişiden hesap, ...’dan maluliyet raporu alınması gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının davasının kısmen kabulü ile, 34.004,69 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden alınmasına, ... şirketinin sorumluluğunun poliçe limiti mahdut tutulmasına karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.1. maddesine göre, “Bu ... ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ndan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı ... tutarlarına karar temin eder.“
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanunun 17. maddesinde düzenlenen sorumluluklarını ... ettirmek zorundadır. Anılan Kanunun 19/son ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.8. maddeleri hükümlerine göre, meydana gelen zarar öncelikle taşımacının sorumluluk sigortasından karşılanır. Ancak bu sigortanın hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu ... teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde kalan kısım için, sırasıyla zorunlu mali sorumluluk sigortasına ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur.
Somut olayda meydana gelen iki taraflı trafik kazasında davacı sürücü olup, davalı ise karşı aracın zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortacısıdır. Kaza tespit tutanağına göre karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı dava dışı ... ... A.Ş.’dir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında davacı, davalıya zorunlu karayolu taşımacılık sigortası ile sigortalı araçta yolcu olmadığı için davaya konu trafik kazası nedeniyle davalıdan cismani zarar talep edemeyeceğinden, mahkemece davanın reddi yerine kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 14/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla