17. Hukuk Dairesi 2015/3953 E. , 2017/10107 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3953 E. , 2017/10107 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:15

17. Hukuk Dairesi 2015/3953 E. , 2017/10107 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Asıl ve birleşen davada, davacılar vekili; davalıların işleteni, trafik sigortacısı, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortacısı, karayolu yolcu taşımacılığı mali sorumluluk sigortacısı ile sürücüsünün mirasçıları olduğu ticari aracın karıştığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların
eşi/ babası...'ın öldüğünü, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldıklarını ve manevi zarara uğradıklarını belirterek, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve davalı ... şirketleri sadece maddi tazminatlardan sorumlu olmak kaydıyla 3.000,00 TL. destekten yoksun kalma tazminatı ile 200.000,00 TL. manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 19.08.2014 tarihli artırım dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 268.119,90 TL'ye yükseltmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; asıl ve birleşen davanın kısmen kabulü ile davacı ... için 1.000,00 TL. maddi tazminatın 08.10.2012 tarihinden, davacı ... için 1.000,00 TL. maddi tazminatın 08.10.2012 tarihinden, davacı ...için 1.000,00 TL. maddi tazminatın 25.02.2013 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte; davacı ... için 230.432,10 TL. maddi tazminatın 19.08.2014 tarihinden, davacı ... için 9.423,90 TL. maddi tazminatın 19.08.2014 tarihinden, davacı ... için 25.263,90 TL. maddi tazminatın 19.08.2014 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline (davalı ...'nın toplam maddi tazminat bedelinin en fazla 225.000,00 TL'si ile sınırlı sorumlu olmasına, davalı ...'nın toplam maddi tazminat bedelinin en fazla 43.119,90 TL'si ile sınırlı sorumlu olmasına, tekerrüre esas olmamak kaydı ile); davalı ...ye karşı açılan davanın feragat nedeniyle reddine; davacı ... için 15.000,00 TL. ve davacı ... için 18.000,00 TL. manevi tazminatın 08.10.2012 tarihinden, davacı ... için 18.000,00 TL. manevi tazminatın 25.02.2013 tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte, davalı...Ltd. Şti. ile ..., ..., ..., ..., ...'den müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Anayasanın 141. maddesinde, mahkeme kararlarının gerekçeli olarak yazılması öngörülmüş bulunduğu gibi, HUMK'nun 388/3. maddesinde de verilen hükümde, iddia ve savunma yönünden toplanan deliller, delillerin tartışması, varılan sonuçla ilgili hukuki nedenler, taraflara yüklenen borç ve sağlanan hakların kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıkça yazılması gerektiği belirtilmiştir.
Mahkemece davacı tarafından açılan davalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmiş ve buna göre hüküm kurulmuş ise de, 1086 sayılı HUMK'nun 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK'nun karşılık 166. maddesi uyarınca, birleştirilen dava dosyaları bağımsızlıklarını koruyacağından her davada talepler ayrı ayrı değerlendirilerek hüküm kurulması, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin her dava için ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Asıl ve birleştirilen davalar hakkında tek hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
2-Bozma nedenine göre, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 06/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla