17. Hukuk Dairesi 2015/3868 E. , 2017/10059 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2015/3868 E. , 2017/10059 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 03:18

17. Hukuk Dairesi 2015/3868 E. , 2017/10059 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacılar vekili, davalının zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada desteğin öldüğünü, murisin ölmeden önce inşaat işçisi olduğunu açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 400,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 200,00 TL cenaze ve defin giderinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah ile maddi tazminat taleplerini yükseltmiştir.
Davalı vekili, defin giderlerinin belediye tarafından ücretsiz karşılandığından bu kalem taleplerin reddine karar verilmesi gerektiğini, ... tarafından davacılara bağlanan gelirler sebebi ile davacıların destekten yoksun kalma zararlarının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile ... için 63.308,16 TL destekten yoksun kalma tazminatının, ... için 4.294,69 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile 210,00 TL cenaze masrafının tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacıların murisinin inşaat işçisi olduğu kabul edilmiş ve ticaret odasının yazısı esas alınmak suretiyle desteğin yılın her ayı ve ayda 30 gün çalışacağı kabul edilerek asgari ücret miktarının üzerinde miktar olan aylık 2.400,00 TL (asgari ücretin 3.35) gelir elde ettiği kabul edilerek bu miktar üzerinden tazminat hesaplanmıştır.
Desteğin inşaat işçisi olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. İnşaat işçiliği, işin özelliği gereği yılın belirli aylarında yapılabilen mevsimlik bir iştir. Desteğin gelirinin belirlenmesinde bu husus dikkate alınarak desteğin yaşadığı ve çalıştığı yerler de dikkate alınarak yılın kaç ayı ve ayda kaç gün çalışabileceği tespit edilerek, çalıştığı günler için ticaret odasından bildirilen ücret üzerinden, çalışmadığı günler için daha fazla gelir elde ettiği ispat edilemediğinde net asgari ücretten hesaplama yapılması gerektiği gözetilmelidir.
O halde mahkemece, inşaat işçiliği işinin yılda kaç ay ve ayda kaç gün yapılabildiğinin ilgili meslek odasından sorulması ve gelen cevaba göre aktüer bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
3-Davacılar vekilince dava dilekçesi ile cenaze ve defin gideri talebinde bulunulmuş, mahkemece defin gideri miktarının belirlenmesi için belediye yazılan yazı cevabında cenaze giderlerinin belediye tarafından ücretsiz karşılandığı bildirilmiş ayrıca S.G.K defin giderinin kendilerine ödendiğini bildirmiştir. Anılan yazı cevabına göre bu kalem talebin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla